Abelialederen: Arif Shafique

Nyhet, Abelialederen, Ledelse

Publisert

#205

Arif Shafique

Frihet under ansvar og indre motivasjon er avgjørende for vekst, mener CEO i Dolittle.

Arif Shafique er CEO i Dolittle, og denne ukens Abelialeder. Les intervju med andre Abelialedere her

Hva gjør din bedrift?

Dolittle hjelper organisasjoner å lage hendelsesdrevne mikrotjeneste-applikasjoner lettere og raskere. Det betyr at programvaren som bygges lytter til forretningshendelser, som gjør det lett for andre applikasjoner som bygges (innenfor eller utenfor egen organisasjon) å reagere på hendelsene i nær real-tid. Litt enklere fortalt hjelper vi kunder med å bygge bærekraftige tjenesteplattformer.

Hva er din ledelsesfilosofi?

Jeg er en stor tilhenger av «frihet under ansvar» og ønsker å gi ansatte rom for å løse tøffe oppgaver på eget initiativ. For meg er det viktig at ansatte har en indre motivasjon for arbeidet de gjør og ikke bare gjør en jobb fordi man får betalt for det. Videre er jeg mindre opptatt av hvor mange oppgaver som løses av hver enkelt og mer opptatt av faktiske utfall og verdien arbeidet gir. Selskapets vekst og skalering må alltid settes foran ens egen trang til å styre detaljer.

Som leder må man ha fokus på å bygge god organisasjonskultur. Jeg mener det er noe helt eget med mennesker som ønsker å gjøre en reell forskjell og jobber sammen for å oppnå noe som er større enn å bare tjene bra med penger.  Har man en slik kultur, vil de ansatte være med å bygge selskapet og arbeidsplassen vil bli mer enn bare en jobb.

Hvordan tror du ledelse vil endre seg fremover?

Dette er et stort spørsmål. Mange trekker frem hvor viktig det er å ha fokus på teknologi og digitalisering og hvordan alle ledergrupper og styrer bør ansette mennesker med denne type bakgrunn. Jeg er ikke uenig, men jeg mener at domenekunnskap er minst like viktig. Industrikunnskap er utrolig viktig, både som en motor for digitalisering og teknologivalg, men også som konkurransefortrinn. Flere ledere, særlig de som sitter på tung industrikompetanse, må bli flinkere til å rydde plass i sine indre bokhyller (avlære) og fylle denne plassen med læring og impulser utenfor eget domene.

Hvordan jobber dere med kompetanseutvikling i din bedrift?

Vi er avhengige av å holde oss oppdatert. De fleste hos Dolittle er teknologer og mye av det vi jobber med endres konstant. Selv om vi er nysgjerrige mennesker som følger med i svingene er vi samtidig et selskap i vekst og vi får stadig inn nye mennesker. Da er det ikke alltid like lett for alle å henge med på alt som foregår. 

For å løse dette, har vi ukentlig Done’a’little hvor de som vil kan demonstrere hva man har jobbet med denne uken og Learn’a’Little hvor en av oss systematisk går igjennom et eller flere tema, som gjør at de andre lærer noe nytt. Det er ikke alltid alle har mulighet til å delta, så vi tar opp og publiserer møtene våre internt slik at alle kan få de med seg. Vi er også godt representert på relevante fagarenaer.

Hva tenker du om fremtidsutsiktene til norsk næringsliv?

Vi er et land med mye ressurser og kompetent arbeidsmarked. Mye av kompetansen vår er knyttet til fossilindustrien og fisk, to industrier som vi har levd godt av i lang tid. Jeg håper vi snart innser at dette ikke vil være nok i fremtiden. Endringer vil ikke bare ramme norsk næringsliv, men også offentlig sektor – inkludert utdanningssystemet vårt. Spiller vi kortene våre riktig har vi en gylden mulighet til å forme Norges fremtid, selv som et lite land.

Hva er det første du ville gjort hvis du var statsminister for en dag?

Innføre obligatorisk koding på nivå med matematikk i skolen, inkludert høyere utdanning. Det betyr nødvendigvis ikke at alle skal bli kodere, men hvis alt skal drives av kode fremover er det veldig dumt at kun godt under 1% jordens befolking kan forstå hva som ligger under det som styrer livene våre. Vi må bli bedre til å kjenne mulighetsrommet og forstå hva vi faktisk kan få til, før vi kan innovere.