Basisbevilgning til forskningsinstituttene - statsbudsjettet 2020

Les FFA sitt høringsinspill til Stortingets utdannings- og forskningskomite her.

Konkret foreslår vi følgende:

Basisbevilgningen til alle forskningsinstitutter med basisbevilgning fra Forskningsrådet gis en opptrappingsplan til 25% over en 5-års periode. Opptrappingsplanen forankres i den kommende Instituttstrategien og til Langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: