Et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn

Abelia Open 2019: Problemløserne

Abelia er organisasjonen for kunnskaps- og teknologivirksomheter. Sammen skaper vi et bærekraftig kunnskapssamfunn ved å realisere det digitale Norge, styrke forsknings- og innovasjonstakten og øke konkurransekraften til våre medlemmer gjennom å posisjonere dem i det internasjonale kunnskapssamfunnet.

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps- og teknologi-virksomheter. Vi organiserer ca. 2 700 virksomheter med over 60.000 årsverk. Dette er virksomheter innen IKT, telekom, undervisning, forskning, konsulent/rådgivning, kreative næringer og ideelle organisasjoner.

Av formålsparagrafen fremgår det at Abelia skal arbeide for å:

 • Oppnå gode og forutsigbare betingelser for lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemmene
 • Styrke innovasjonstakten i Norge gjennom et effektivt samspill mellom forskning, undervisning og næringsliv
 • Posisjonere norsk næringsvirksomhet i det internasjonale kunnskapssamfunnet
 • Yte god service og rådgivning til medlemmene
 • Synliggjøre næringens betydning overfor myndigheter og samfunn
 • Skape nettverk og samarbeidsfora for kompetanseutvikling og fornyelse

Norge står midt i en nødvendig omstilling til et miljømessig, økonomisk og sosialt bærekraftig samfunn. Kunnskaps- og teknologivirksomhetene gjør det mulig. Derfor skal Abelia være en tydelig samfunnsaktør som bygger bro mellom sektorer ved å sette dagsorden på områder der kunnskap og teknologi kan gjøre en forskjell. Vi skal sikre at medlemmene øker sin lønnsomhet, får bidra til å løse samfunnsutfordringene, blir Norges fremste arbeidsgivere og styrker sitt nettverk gjennom våre møteplasser og koblingspunkter.

Våre verdiforslag:
 • Abelia sikrer medlemmene politisk gjennomslag og synlighet for å styrke virksomhetenes posisjon og øke deres internasjonale konkurransekraft
 • Abelia gjør medlemmene til bedre arbeids-givere gjennom kompetanseheving og rådgivning i arbeidsgiverspørsmål
 • Abelia gir medlemmene innsikt og analyse som lar virksomhetene få en bedre forståelse av utviklingen i markedet og samfunnet
 • Abelia er en koblingsboks som lar medlemmene knytte nettverk og etablere nye partnerskap på tvers av bransjer og næringer
 • Abelia gir medlemmene økonomiske fordeler ved å stå samlet.

Her finner du våre medlemmer (krever innlogging)

Besøksadresse:

Næringslivets Hus
Middelthuns gate 27
Majorstuen, Oslo

Postadresse:

Postboks 5490 
Majorstuen, N-0305 
Oslo

Fakturaadresse:

Vi ønsker elektronisk faktura (EHF) til organisasjonsnummer 983 489 060 sendt til 983489060@semine.net

Telefon/e-post

Presse: +47 906 11 505
Sentralbord: +47 23 08 80 70
post@abelia.no

Selskapsinformasjon

Org.nr: NO983489060MVA

Sosiale medier

Twitter
Facebook
LinkedIn
Instagram