Teknologi som knytter mennesker sammen

Publisert

Fredrik Gulowsen i Nyby

Fredrik Gulowsen er gründer og daglig leder i Nyby. Foto: Iselin Linstad

Hva gjør en kommune når halvparten av de oppgavene som gjøres i dag enten må kuttes eller gjøres annerledes? Jo alt og alle må delta, og svaret ligger i teknologi og nytenkning.

-Helsepersonellkommisjonen var helt klar på en ting: Vi har ikke nok folk til å yte pleie og omsorg på samme måte som i dag i årene fremover. Omsorgsbehovet vil dobles, men antall ansatte vil ikke dobles. Da må man være proaktive og se på hva teknologien kan bidra med, sier Fredrik Gulowsen daglig leder og gründer av Nyby.

Nyby skal både delta på ordførerdagen i regi av NHO Viken Oslo neste uke og på KS, Abelia og NHO Geneos konferanse "Samarbeid om digitale helsetjenester" 18. mars.

Nyttig plattform for hjelp og bistand

Nyby er en app og en hjemmeside, hvor helseansatte kan formidle behov for hjelp til ærender, praktisk hjelp, følge til lege, mosjon eller sosiale aktiviteter, direkte til kvalifiserte innbyggere og frivillige på vegne av dem som trenger det. Nyby er ikke et verktøy for å erstatte mennesker, men for å knytte mennesker sammen.

Et eksempel på hvordan appen er brukt på er i StHanshaugen bydel. Ved at helseansatte kan dele oppgaver med folk i bydelens samfunnsnettverk, skapes situasjoner som alle tjener på: De som trenger det får hjelp, de som vil hjelpe, får hjelpe, og fagpersonene i bydelen som får mer tid til å gjøre jobben sin.

-Det dreier seg om samarbeidsnettverk og oppgavedeling. Det er både betalte og ikke betalte oppdrag og både helsefaglige og ikke helsefaglige oppdrag. Sykepleierforbundet er positive til å frigjøre oppgaver slik at de i større grad kan drive med sykepleiefaglig arbeid, sier Gulowsen.

Lillestrøm går foran

Lillestrøm kommune har sett og lært hva andre kommuner har gjort og høstet av deres erfaringer når de har satt i gang med et helhetlig omstillingsprogram. Kommunen har vedtatt at de skal bruke 125 millioner kroner over fire år på det de kaller Teknologiløftet.

-Kommunen er klar på hvordan de skal møte utfordringene. Lillestrøm vil vi skreddersy tjenestene, blant annet gjennom bruk av helseteknologi. Teknologi står sentralt i ambisjonene, slik at innbyggerne kan bo hjemme så lenge som mulig, og klare selv.

Nyby er en av flere partnere i Lillestrøm kommunes teknologiløft. Sensio som leverer velferdsteknologi og Atea som er et it-selskap bidrar også. Prosjektet følges opp og skal evalueres av Oslo Met.

-Jeg oppfatter Lillestrøm som Norges mest fremoverlente kommune for tiden. Vi som tilbyr teknologiske løsninger har høstet mye applaus i Kommune-Norge, men gapet mellom applausen og faktisk handling er stort. Det er mye pilotering og lite oppskalering, sier Gulowsen.