Optimismen blant våre medlemmer fortsetter!

Publisert

Fernanda Winger Eggen, fagleder for analyse i Abelia. Foto: Ilja C Hendel.

- Våre medlemmer fortsetter å se lysere på egen situasjon og utsiktene framover. Langt flere vurderer egen markedssituasjon som god og markedsutsiktene som positive, enn omvendt!

Det sier Fernanda Winger Eggen, fagleder for analyse i Abelia.

NHOs siste medlemsundersøkelse fra mars viser at det både er flere som tror deres markedssituasjon vil forbedres (20 prosent) de neste seks månedene, og færre som tror den vil forverres (9 prosent), sammenlignet med i februar. Totalt er det 11 prosentpoeng flere som ser positivt, enn negativt, på egne markedsutsikter blant Abelias medlemmer.

Til sammenligning er det 2 prosentpoeng færre som ser positivt på egne markedsutsikter blant NHOs medlemmer totalt.

På tross av en tydelig forbedring for våre medlemmer over de siste månedene, er det likevel større pessimisme nå enn det var i 2022 og 2021. Det gjelder både blant Abelias medlemmer og i næringslivet ellers. 

Når det gjelder dagens markedssituasjon, oppfatter 30 prosent av Abelias medlemmer denne som god. 12 prosent oppfatter markedssituasjonen som dårlig. Det er altså over dobbelt som mange som synes egen markedssituasjon er god. Dette er første gang siden sommeren 2023.

Til sammenligning er det 22 prosent av NHOs medlemmer totalt som svarer at egen markedssituasjon er god, og 24 prosent som svarer at de oppfatter den som dårlig.

At den positive trenden, både når det gjelder markedssituasjonen og markedsutsiktene, fortsetter og forsterkes innover i 2024 kan indikere at vi ser mot lysere tider for næringslivet. 2023 var et år særlig preget av høye kostnader, både som følge av høy prisvekst og høye renter. At mye tyder på at vi nå har nådd toppen for begge disse, bidrar trolig til positiviteten vi kan observere i næringlivet.  

Figur 1 Utvikling i forskjellen mellom prosentandelen medlemmer som tror egen markedssituasjon vil forbedres og forverres de neste seks månedene

Figur 2 Utvikling i forskjellen mellom prosentandelen medlemmer som opplever egen markedssituasjon som god og dårlig

NHOs siste medlemsundersøkelse ble gjennomført fra 28. februar. til 5. mars. 2381 bedrifter svarte. 223 av disse er Abelias medlemmer.