RNB 2024 - Vi forventer større sats fremover

Publisert

FIN forventer større sats fremover. F.v.: Anne Cathrin Østebø (styreleder), Daniel Ras-Vidal (styremedlem), Eli Wathne (seniorrådgiver), Trine Ellingsen (daglig leder).

- Vi skulle ønske at regjeringens satsing på forsvar, sikkerhet og sykehus i større grad ble reflektert i satsing på innovasjon og fremtidig verdiskaping, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper.

I dag la regjeringen frem sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett (RNB). FINs administrasjon og deler av styret var samlet for å gå gjennom budsjettforslaget.  

Gladsaken er at den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften fjernes fra 1. januar 2025. FIN har vært tydelig på at den aldri skulle ha vært innført.   
 
- Den har rammet innovasjonsøkosystemene og oppstartsselskaper, og gjennom det den grønne omstillingen av landet. Det er derfor gledelig at særavgiften på høykompetent arbeidskraft nå fjernes, sier Anne Cathrin Østebø, styreleder i FIN.   

FIN mener at å tilrettelegge for nytt, grønt og eksportrettet næringsliv er en vesentlig del av vår felles samfunnstrygghet som bidrar til sikre et fremtidig bærekraftig velferdssamfunn.  

Ellingsen påpeker at å satse på forsvar og sikkerhet henger sammen med satsing på nytt og nyskapende næringsliv. Innovasjonsselskapene får frem mange bedrifter med løsninger som tas i bruk av forsvarssektoren og løsninger innen cybersikkerhet.  

Da statsrådene Myrseth og Hoel la frem regjeringens strategi for økt FoU i næringslivet i slutten av forrige måned, ble det påpekt at Norges fremtid ligger i å konkurrere på kunnskap og innovasjonsevne. Det er derfor skuffende å se at det ikke er større satsinger i RNB, men vi forventer at dette følges opp i statsbudsjettet til høsten.    
 
-Spennende å følge ny ordning for grønn industrifinansiering 
Det er bra at budsjettforliket i desember 2023 nå følges opp ved at det opprettes en ny grønn finansieringsordning for grønn industri.    

Ordningen, som legges til Innovasjon Norge, har en ramme på fem milliarder kroner. Den skal støtte nyskapende, grønne industriprosjekter i oppstarts- og vekstfasen. Vi har tidligere gitt innspill til innretning av ordningen, og mener at den også bør inkludere testfasiliteter.