RNB 2024 - Regjeringen med gladnyhet om Retur-EU

Publisert

Flere positive nyheter i revidert nasjonalbudsjett. Fra venstre: Øystein Søreide administrerende direktør i Abelia og Agnes Landstad daglig leder i FFA. Foto: Ilja C Hendel.

Den årlige rammen på 500 mill. kroner til Retur-EU i Forskningsrådet oppheves i forslaget til revidert nasjonalbudsjett. Det er svært gode nyheter som gjør at forskningsinstituttene kan fortsette å delta for fullt i Horisont Europa.

-Dette er en viktig seier for internasjonalt samarbeid og for forskningen. Norske forskningsinstitutter lykkes godt i konkurransen om forskningsmidler i Horisont Europa, nå sørger regjeringen for at dette viktige arbeidet fortsetter, sier administrerende direktør i Abelia Øystein Søreide.

- Det er en svært god nyhet at regjeringen vil oppheve den årlige rammen for Retur-EU, gi mer fleksibilitet og bidra til å opprettholde søknadsaktiviteten. Retur-EU ordningen er helt avgjørende for suksessen, og for at instituttene skal kunne fortsette dette viktige arbeidet og mobilisere både bedrifter og offentlig sektor til internasjonalt samarbeid i EUs rammeprogram, sier leder for Forskningsinstituttenes Fellesarena FFA, Agnes Landstad.

Gjennomslag for bedre finansiering av friskolene

Fra høsten vil regjeringen gjennomføre endringene som reduserer tilskuddet til private grunnskoler, men foreslår i revidert nasjonalbudsjett kompenserende tiltak som minsker store deler av det planlagte kuttet.

-Pengene som nå kommer gjennom revidert budsjett vil redde friskolene, sier fagleder for utdanningspolitikk i Abelia, Anja Johansen.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun viser til et godta samarbeid med organisasjonene som organiserer privatskolene i sin pressemelding.

Markerer slutt på kompetanseskatten

-Det er bra at regjeringen nå setter en tydelig sluttdato for den ekstraordinære arbeidsgiveravgiften, slik at bedriftene får mulighet til å planlegge framover. Denne avgiften burde aldri vært innført. Abelia har siden avgiften ble innført tatt til orde for å fjerne den, sier Søreide.

-Ut over at kompetanseskatten nå fjernes, er det ellers få nyheter for innovasjonsselskapene i RNB. Regjeringen har prioritert trygghet i budsjettforslaget. FIN mener at det å tilrettelegge for nytt, grønt og eksportrettet næringsliv er en vesentlig del av vår felles samfunnstrygghet og bidrar til å sikre bærekraftig velferdssamfunn inn i fremtiden. Vi hadde derfor ønsket at en økt satsing på forsvar og samfunnssikkerhet også ble reflektert i en økt satsing på forskning, utvikling og innovasjon, sier sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge.

-Da statsrådene Myrseth og Hoel la frem regjeringens strategi for økt FoU i næringslivet i forrige måned, ble det påpekt at Norges fremtid ligger i å konkurrere på kunnskap og innovasjonsevne. Derfor er det skuffende å se at man ikke har økt satsingen på kommersialisering fra forskning gjennom FORNY og testfasiliteter allerede nå i RNB. Vi forventer at det følges opp i Statsbudsjettet til høsten, sier Ellingsen.

Digitalisering

Regjeringen foreslår å styrke viktige digitale fellestjenester gjennom Altinn med 208 millioner kroner. Bevilgningen kommer i tillegg til de 200 millionene som ble bevilget i statsbudsjettet.

-Abelia er fornøyd med styrkingen av de digitale fellestjenestene. Vi har lenge etterspurt midler til oppgradering og vedlikehold av viktige digitale tjenester som hele næringslivet bruker, sier Søreide.

Mer om digitalisering i revidert budsjett her