Stortinget fjerner yrkesforbudet for selvstendige it-konsulenter

Publisert

Bilde av Hanne Solberg

Hanne Solberg. Foto: Ilja C. Hendel

Flertallet i Arbeids- og sosialkomiteen på Stortinget går inn for at enkeltpersonsforetak og aksjeselskap med eier som eneste ansatt fortsatt skal kunne levere oppdrag. Dette har vært en viktig sak for Abelia og mange av Abelias medlemmer.

– Dette er svært gledelig. Vi støtter regjeringens intensjon om å skape et mer anstendig arbeidsliv. Likevel så vi at de nye reglene for innleie traff selvstendige konsulenter og deres oppdragsgivere hardt. Lovendringen fra 1. januar 2024 om at bemanningsselskap må godkjennes, men at selvstendige konsulenter ikke kan godkjennes, har skapt stor usikkerhet blant dem som kjøper og selger rådgivningstjenester der eier er eneste ansatt. Nå får vi tro regjeringen rydder opp i dette, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E. Søreide 

Forslaget som fikk flertall var ikke det samme som det som Venstres Alfred Bjørlo og Høyres Henrik Asheim fremmet, men konsekvensene blir forhåpentligvis de samme. Stortinget skal behandle saken i neste uke, og departementet skal utforme bestemmelsene. Les fra komiteens behandling her 

– Abelia mener at dersom vi skal utvikle Norge og bidra til digitalisering, er det viktig at man har gode og tydelige rammevilkår. Regelverket har vært komplisert og uklart. Dette gjør det vanskelig å praktisere både i privat og offentlig sektor – noe som er svært uheldig. Slik regelverket ble fortolket i departementets veileder om innleie, hindret det i praksis konsulentkjøp fra "AS-meg-selv", sier advokat Hanne Lyngstad Solberg i Abelia.  

Les også: Stortinget kan fjerne yrkesforbudet for selvstendige konsulenter