Hva er arbeid med mening?

Publisert

Kaja Melsom

Foto: Kaja Melsom

En samtale med en filosof må jo starte med et spørsmål. Men hva som gir mening varerier fra menneske til menneske. Derfor er oppgaven til lederen som skal sørge for at medarbeiderne opplever jobben som meningsfull, så krevende.

På Abelias webinar "Arbeid med mening" den 6. februar blir det en samtale mellom filosof og forfatter Kaja Melsom og programleder Tor Haugnes om nettopp dette.

Her kan du melde deg på.

– Hva legger du i arbeid med mening?

– Det som gir mening er å ha et mål og en retning på det man driver med. Hvis vi tar utgangspunkt i Maslows behovspyramide med fem nivåer vil målet for noen være basale. Det å få oppfylt materielle behov eller tryggheten ved det å ha et arbeid er det aller viktigste for mange arbeidstakere. For andre vil det være behovet for vekst og selvrealisering som driver dem, sier Melsom.

– Mange tenker at det som gir mening er det samme som å oppleve lykke, men det er en forenkling. Jo nærmere man er knyttet til et mål, jo mer står på spill. Et eksempel kan være legene som drar til Gaza for å hjelpe nå i disse dager, et annet eksempel kan være arbeid som ble gjort under pandemien. Jo tydeligere målet er, jo mer mening gir det.

– Aristoteles skilte mellom aktiviteter som oppleves meningsfulle i seg selv og aktiviteter man gjør for å oppnå noe annet. De fleste arbeidsoppgaver befinner seg et sted mellom disse to ytterpunktene. Men jo lenger unna målet man befinner seg, jo vanskeligere blir det å oppfatte arbeidet som meningsfullt, legger Melsom til.

– Det er en slags luksus å jobbe i en organisasjon som jobber for et bedre samfunn, ikke alle gjør det. Det finnes jo virksomheter som verken bidrar til noe positivt eller der formålet gir noen mening. De som jobber i slike virksomheter kan hente mening fra et godt arbeidsmiljø, hyggelige kolleger eller en god lønn. Andre finner mening i det de gjør på fritiden.

– Hva er det motsatte av arbeid med mening, hva gjør at noen opplever arbeidshverdagen som lite meningsfylt?

– Målene i en virksomhet kan være flotte, men dersom det den enkelte gjør ikke har noen innvirkning på resultatene, dersom man for eksempel jobber med en utredning som havner i en skuff, da kan man lett føle at man står på stedet hvil.

– Kunnskapsmedarbeidere opplever det gjerne som meningsfullt å få fordype seg i et fagfelt og jobbe konsentrert med vanskelige, men ikke umulige, oppgaver. Konsentrasjonsarbeid av dette slaget krever imidlertid lengre periodene med uforstyrret tid. Dét kan være vanskelig å skaffe seg i dagens arbeidsliv, hvor man stadig blir utsatt for digitale forstyrrelser og hvor mange sitter i åpne landskap.

– Hyppige møter kan også være utfordrende. De aller fleste konsentrerer seg dessuten best om formiddagen. Et tips til ledere er derfor å legge flest mulig møter til etter kl 12.00, slik at man kan arbeidet uforstyrret fram til da.

– Hvordan kan en leder sørge for at den enkelte ansatte opplever mening med det å gå på jobb?

– Det er ikke sånn at en løsning passer for alle. Det gjelder å ha en god kommunikasjon med sine ansatte, og ta inn over seg at dette ofte handler mer om kvalitet enn kvantitet. Leder bør også sørge for å rose medarbeiderne. Det å kjenne på mestring og få anerkjennelse for jobben man gjør, gir de fleste mennesker en følelse av å bidra med noe meningsfullt, avslutter Melsom.