Trainee-ordninger på lånt tid?

Publisert

Advokat og direktør for avdeling arbeidsrett og HMS i Abelia, Birgit Abrahamsen. Foto: Ilja C Hendel.

Akademikerne har bedt om en vesentlig innstramming i praksisarbeid-bestemmelsen. Da kan vi risikere at det ikke lenger vil være lov til å ansette traineer midlertidig etter arbeidsmiljøloven. Abelia er sterkt kritisk til dette.

Innlegget har stått på trykk i Dagens Næringsliv.

Akademikerne har tatt kontakt med Arbeids- og inkluderingsdepartementet og de har bedt om innstramming i adgangen til midlertidig ansettelse etter bestemmelsen om praksisarbeid i arbeidsmiljøloven. Bestemmelsen åpner for midlertidig ansettelse for praksisarbeid etter fullført studium (f. eks leger i turnustjeneste og leger under spesialisering), men også for studenter i trainee-stillinger. Akademikerne mener at hovedregelen om fast ansettelse uthules.

Blir fagforeningene for ivrige i sin begrensningslyst? Får dette effekter som de strengt tatt ikke de selv er tjent med?

Les også: Likhet for privat og offentlig ansatte, også i midlertidige stillinger (bak betalingsmur)

Abelia er sterkt imot forslaget og er bekymret for at dette vil føre til at trainee-ordninger blir ulovlige. Vi trenger heller økt kontakt mellom næringslivet og studenter. Abelia mener at alle studier må ha krav til arbeidslivsrelevans. Tilbud om praksisplass bør være integrert i studieløpet, og med et fleksibelt opplegg for veiledning. Men også studenter i fag som i dag ikke har praksisplass som en integrert del av studiet, eksempelvis økonomi og juss, bør fortsatt ha mulighet til å kunne skaffe seg relevant praksisarbeid i studietiden.  Dette vil gi studenter nyttig erfaring og inspirasjon for videre studier og vil gi bedriftene er mulighet til å kunne knytte relasjoner til framtidige arbeidstakere. Vinn-vinn-vinn for studentene, for bedriftene og for samfunnet.

Abelia ber derfor om at initiativet stoppes.