Penger til grønn omstilling

Mann ser i kameraet. Foto: © Ilja C. Hendel

– Regjeringens grønne omstillingspakke innebærer flere viktige politiske gjennomslag for Abelia. Dessverre er det for lite penger til der det trengs mest og for mye der det ikke trengs, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E. Søreide.

Regjeringen la i dag fram "Veikart 2.0 for grønt industriløft". Pakken på 15 milliarder kroner skal bidra til grønn omstilling gjennom egenkapital, garantier, lån og tilskudd. Det innebærer blant annet 3 mrd. i ny kapitaltilførsel til Nysnø (1,85 mrd.), Siva (1 mrd.), Investinor (150 mill.) og Eksfin 10 mrd kroner.   

Se regjeringens pressemelding her  

– Abelia har i tiår jobbet for å vri offentlig kapital til tidlig fase, der risikoen er størst og kapitalen minst tilgjengelig. Vi ser med stor glede at regjeringen bevilger økte midler til Nysnø og Investinor, men det er avgjørende at midlene går til tidligfase, sier Søreide.  

– Abelias omstillingsbarometer viser at Norges næringsstruktur ikke er bærekraftig på sikt. Økonomien er sårbar fordi eksporten er sentrert rundt noen få, råvarebaserte næringer som påvirkes av eksterne sjokk og svingninger i råvarepriser utenfor vår kontroll. Vi mener derfor det er bekymringsfullt at midlene i pakken er rettet mot gammel industri, ikke nye vekstbedrifter.  
 
Deler av bevilgningen på 10 mrd kr. til Eksfin kunne med fordel vært omfordelt til det Vestre under lanseringen omtalte som å “tette sårbarheter i verdikjeden”. Dette er viktig for å få ny teknologi og nye ideer ut i markedet. Virkemidler som kommersialisering fra forskning og TTO, inkubatorer, testfasiliteter og klynger burde vært styrket. Dette er avgjørende for å skape velfungerende økosystem og et mangfold av bedrifter og næringer som sikrer velferdsstatens skattegrunnlag i fremtiden.  

– Vi savner også midler til mer forskning og teknologiutvikling for å skape nye og innovative forretningsideer som kan skape grønn konkurransekraft og løse de store samfunnsutfordringene. Derfor bør kuttet på 500 millioner til næringsrettet forskning reverseres.