Slik kan SV skape grønn og digital omstilling

Publisert

En dame snakker på en scene.

Foto: Olav Erik Storm/SV

I kjølvannet av et statsbudsjett som ikke kan sies å være særlig omstillingsvennlig, sitter SV med nøkkelen i forhandlingene med regjeringen. Abelia møtte SV i forkant av forhandlingene for å komme med krav vi mener de burde prioriterer.

Olje, fisk og aluminium, også kjent som sardinboksøkonomi, er det norsk næringsstruktur har dreid seg rundt de siste tiårene. Men hva gjør vi den dagen andre land slutter å kjøpe norske råvarer, og vi beveger oss bort fra en råvarebasert næringsstruktur? Vi trenger derfor flere bein å stå på.  

Abelia mener at SV burde prioritere dette i forhandlingene med regjeringen: 

  • Avvikle kompetanseskatten fra 1.1.2024 
  • Kraftsatsing på næringsrettet forskning, øremerket energi- og miljøforskning. 
  • Kraftsatsing på katapult, inkl. midler til helsekatapult. 
  • Verbalforslag om å endre mandatet til Investinor og Nysnø til å investere i tidlig fase 

Denne uken hadde Abelia, FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge) og FFA (Forskningsinstituttenes fellesarena) møte med Torgeir Knag Fylkesnes og SV for å fremme disse punktene.

– Dialogen med SV om hvilken politikk som vil gi Norge en grønn og digital omstilling er inspirerende – vi deler flere syn på hva som trengs enn mange faktisk tror. Budsjettarbeidet byr selvsagt på noen vanskelige prioriteringer, men vi håper at disse forslagene vil sette en tydelig og riktig retning for politikken fremover, sier næringspolitisk direktør Nils-Ola Widme.