Frykter nedlagte skoler

Publisert

Stående kvinne.

Anja Johansen, leder for utdanningspolitikk. Foto: Ilja C. Hendel

Regjeringen endrer tilskuddsmodellen for private grunnskoler. Etter en innfasingsperiode fram til 2028 vil kuttet til privatskolene være på 515 millioner kroner årlig.

– Vi må ha tid til å gå grundig inn i detaljene her, men umiddelbart skaper dette selvsagt stor uro i sektoren. Kunnskapsdepartementet sier rett ut at enkeltskoler vil oppleve kutt inntil 30 prosent av dagens tilskudd. Mangfoldet i skole-Norge blir redusert samtidig som bare de med god råd vil ha mulighet til å velge alternative pedagogiske skoletilbud. Det sier seg selv at dette vil føre til nedlagte skoler, sier fagleder for utdanning i Abelia Anja Johansen. 

– Det er i utgangspunktet sånn at privatskolene driver billigere enn de offentlige skolene. Regjeringen sier at det skal være mulig å drive privatskoler over hele landet, men det helt tydelige politiske signalet her går i motsatt retning.  

– En mer real behandling av privatskolesektoren hadde vært å se på det helhetlige bildet. Vi bekymrer oss stort over finansiering av spesialundervisning. Her er Kunnskapsdepartementet nødt til å ta sitt ansvar og gå grundig inn i tematikken, slik at hele bildet blir satt under lupen når det gjelder privatskoleøkonomien, sier Johansen.