Tech: En slapp omstillingsimpuls

Stående mann.

Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk. Foto: Ilja C. Hendel

Regjeringen Støres forslag til statsbudsjett tar inn tidenes største budsjettimpuls med over en tiendedel av fastlands-BNP. Den omsettes bare i begrenset grad til omstillingskraft.

– Norsk teknologinæringsliv har bidratt til å plassere Norge høyt oppe på rangeringene over verdens mest digitaliserte land. En sterk tech-sektor vil være viktig for at Norge skal lykkes med en grønn omstilling som også må være digital. Denne erkjennelsen begynner å sige inn i budsjettdokumentene, men kommer ikke frem i verken finanstalen eller i de enkelte budsjettpostene. Dermed blir resultatet en slapp omstillingsimpuls, sier Jo Eikeland Roald, leder for teknologipolitikk i Abelia. 

Tidenes høyeste oljepengebruk 

Budsjettimpulsen fra oljefondet bikker i år 400 milliarder kroner, og er nødvendig for å dekke opp et BNP-underskudd fra fastlandsøkonomien på over 10 prosent. Dette viser at omstillingen av Norge fortsetter å gå feil vei – stikk i strid med hva alle politiske partier har ønsket seg i alle år. Oljen dominerer nasjonen mer og mer. Dette er vår særnorske versjon av "hollandske syke". 

En digital forundringspakke 

Nytt for denne regjeringen er at digitaliseringstiltakene er samlet i en pakke, slik digitaliseringsminister Helleland gjorde for noen år siden. Tiltakene gir regjeringen mulighet til å si at den satser 1,6 milliarder på digitalisering. Uten at den flytter merkesteiner for feltet. 

Abelia er glade for at regjeringen anerkjenner digitaliseringsfeltets sektorovergripende natur, men innholdet pakken fremstår som en samling av smått og stort, nytt og gammelt. Vi er bekymret over at en slik pakke som kommunikasjonsgrep kan gi en for lemfeldig omgang med hvordan prosjektene styres. Vi noterer oss likevel oppgradering av Altinn 3. 

Teknologipolitiske saker

 • Fjernes kompetanseskatten? Nei – innslagspunktet reduseres med 100 000 kroner. Kompetanseskatten bør fjernes helt. 
 • Studieplasser innen teknologi? Ja – 100 nye IKT-studieplasser. Men vi hadde trengt ti ganger så mange, og dette vil kreve at regjeringens signal om prioritering av IKT-studier følges opp. 
 • Etter- og videreutdanning? Vi finner ingen indikasjoner på en økt satsning her. 
 • Skolepenger for internasjonale studenter? Ordningen som ble innført i fjor og har redusert antallet internasjonale studenter i Norge, videreføres dessverre. 
 • AI-milliarden – friske midler? Den annonserte satsningen på kunstig intelligens og digital sikkerhet ser ut til å skulle finansieres innen budsjettet til Norges forskningsråd. Det er foreløpig ikke klart om det tilføres friske midler, eller hva satsningen går på bekostning av.
 • Næringsrettet digitaliseringsforskning? Forskningssentre for næringsrettet digitalisering (FND) var et viktig grep i Hurdalserklæringen, men vi ser fortsatt ikke tegn til dette. 
 • Nasjonal medfinansiering på EUs DIGITAL-program? Nja. Økning i bevilgningen, men uklart om dette handler om eurokurser og kontingent eller reell medfinansiering.
 • Tildelinger til Nysnø, Investinor og SIVA? De allerede annonserte satsningene fra grønt industriløft 2.0 er med, men satsningen på Investinor er en videreføring av eksisterende. Sammen med en satsning på 70 millioner i Innovasjon Norge kaller regjeringen dette et "gründerløft".
 • Økning for miljøteknologiordningen? Miljøteknologiordningen i Innovasjon Norge holdes på omtrent samme nivå som i fjor – og viderefører dermed et kutt på 150 millioner fra før pandemien. 
 • Bredbåndsstøtte? Støttenivået på 400 millioner videreføres. For å nå ambisjonene knyttet til gigabitsamfunnet, må det offentlige støttenivået dobles. Samtidig ruller private aktører fiber og mobilnett som aldri før. 
 • Elavgift for datasentre? Avgiften som ble innført i fjor videreføres. Vi venter fortsatt på regjeringens datasenterstrategi. 
 • Redusere sårbarheter i nettverkene? Regjeringen fortsetter finansieringen av arbeidet med å fjerne sårbarheter i nettverket, administrert via NKOM.
Har du innspill? Ta gjerne kontakt!