Slik vil AI effektivisere norsk næringsliv

AI-generert bilde fra Adobe Firefly.

En ny rapport fra Menon Economics viser at AI vil endre arbeidslivet på en helt annen måte enn vi er vant til. Der teknologi tidligere i hovedsak har blitt brukt for å effektivisere fysisk tunge jobber, står nå tjenesteytende sektor for tur.

(Merk: Abelia har ikke finansiert denne rapporten)

Menon har analysert potensialet for effektivisering av norsk økonomi drevet av kunstig intelligens. Studien viser at det norske arbeidslivet kan stå overfor kraftig effektivisering: 

  • 70 prosent av arbeidsstyrken kan redusere arbeidstiden med 10 prosent 
  • Nær halvparten av arbeidsstyrken kan få effektiviseringsgevinst opp mot 20 prosent 
  • Effektiviseringen vil særlig påvirke Oslo, Viken og Trøndelag 
  • Effektiviseringspotensialet er høyest i høyere lønnsgrupper 

– Rapporten viser at kunstig intelligens har potensiale for å endre samfunnet og økonomien fundamentalt. Selv om det er store utfordringer, er det også enorme muligheter. Det må Norge stå klar for å gripe, sier Øystein E. Søreide, administrerende direktør i Abelia. 

En gjennomgripende innføring av kunstig intelligens i økonomien innebærer et betydelig skifte for hvordan teknologien påvirker samfunnet. Tidligere har tjenesteytende sektor i stor grad blitt skånet. De siste 50 årene har teknologi bidratt til økt urbanisering. Tallene kan være et varsel om at begge disse megatrendene endres av kunstig intelligens  

Rapporten har også gjort økonomiske effektberegninger på bruk av kunstig intelligens. Det slås fast at en full utnyttelse av AI tilsvarer en verdiskaping på mellom 500 og 600 milliarder kroner, altså rundt 17 prosent av BNP for fastlands-Norge. Til sammenligning utgjør overskuddet fra olje- og gassektoren ca. 26 prosent. 

Hva betyr så disse tallene for fremtiden? Vil vi gå inn i en fremtid hvor alle (mellomledere) mister jobbene og maskinene tar over? Menon slår heldigvis fast at det er usannsynlig at AI vil bidra til betydelig og samfunnsomfattende arbeidsledighet. De peker likevel på at det kan oppstå store endringer innenfor enkeltnæringer og regioner.  

– At kunstig intelligens vil påvirke arbeidslivet er det liten tvil om. Vi må passe på at vi møter teknologiske endringene som KI representerer på en offensiv måte. Sørge for utdanning og trening slik at vi kan utnytte mulighetene og gjøre bruk av teknologi til et konkurransefortrinn. Da trenger vi et felles krafttak, med modige politikere, arbeidsgivere og arbeidstakere. avslutter Søreide. 

 
Les hele Menons rapport.