Rask teknologisk utvikling utfordrer også fremtidsrettede arbeidsgivere

Publisert

Stående kvinne.

Birgit Abrahamsen, advokat/direktør for arbeidsrett og HMS. Foto: Ilja C. Hendel

Abelias HR-undersøkelse: Abelia-bedriftene mener det viktigste å tilby fremover er opplæring og kompetanseutvikling av egne ansatte, gode kollegiale fellesskap samt tillitsbasert ledelse og selvbestemmelse blant de ansatte.

Det kommer fram i Abelias HR-undersøkelse som ble utført av Rambøll i oktober. HR-undersøkelsen 2023 ble gjennomført blant HR-ansatte og daglige ledere i Abelias medlemsvirksomheter.​ 209 virksomheter svarte. 

– Abelia har spurt sine virksomheter om hva de opplever som de største utfordringene som arbeidsgiver i tiden fremover. To av tre sier at å videreutvikle egne ansatte er mest utfordrende. Å ta del i den raske teknologiske utviklingen er også en utfordring for seks av ti bedrifter, sier direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia Birgit Abrahamsen. 

Mangel på kompetanse har gått igjen i tidligere undersøkelse blant Abelias medlemsbedrifter. I år kommer dette på tredje plass. Halvparten av bedriftene opplever knappere tilgang på kompetanse som en utfordring. Når vi spør bedriftene om hvilke forhold som blir mest viktige å levere på overfor de ansatte i tiden framover, er også svaret opplæring og kompetanseutvikling (72 prosent). 

Hjemmekontor 

– Undersøkelsen viser at ni av ti Abelia-bedrifter tilbyr hjemmekontor til sine ansatte. Det vanligste er hjemmekontor to dager i uken. Det er kanskje grunnen til at attraktive kontorlokaler og sentral beliggenhet vurderes som mindre viktig fremover av respondentene, sier Abrahamsen. 

Hjemmekontoret har imidlertid en bakside: Svakere sosialt samhold og fellesskapsfølelse som følge av mer fleksible og hybride arbeidsformer oppgis også som en stor utfordring av 40 prosent av bedriftene.  

Åtte kjennetegn 

Abelias ekspertutvalg identifiserte åtte kjennetegn ved fremtidsrettede arbeidsgivere. Disse er tillitsbasert ledelse, psykologisk trygt arbeidsmiljø, fleksibel arbeidsplass, kompetanse og utvikling, arbeid med mening, mangfold og inkludering, eksperimenterende og lengre arbeidsliv.  

I Årets HR-undersøkelse spurte vi hvor aktivt de jobber med de ulike temaene i virksomhetene. Psykologisk trygghet skårer høyest, mens også tillitsbasert ledelse og en eksperimenterende tilnærming kommer godt ut. Det som prioriteres minst er lengre arbeidsliv. 

Abelia har prioritert området "Fremtidsrettede arbeidsgivere" i tiden framover. Det betyr blant annet at medlemmer blir tilbudt innsikt gjennom webinarer og nettverk.