Europa må bli et digitalt kraftsentrum

Tre menn og to damer står bak hvert sitt podie.

Bilde fra DigitalEurope sin lansering av manifest for europeisk digitalt lederskap. Foto: Abelia

Abelias europeiske søsterorganisasjon DigitalEurope lanserte denne uken sitt manifest for europeisk digitalt lederskap.

– EU holder seg med visjonære planer og samfunnsoppdrag, som også følges av konkrete satsninger og midler. En særlig styrke ved tilnærmingen er at kommisjonen selv rapporterer på måloppnåelsen. Som europeisk fellesskap er vi ikke på merket, sier Øystein E. Søreide, adm.dir. i Abelia. 

 
På dette punktet skiller EU seg ikke fra den norske situasjonen - også i 2023 viste Abelias omstillingsbarometer at viktige piler peker i feil retning. 

 
EU-kommisjonens egne mål sier blant annet at 75% av næringslivet skal bruke stordata innen 2030, men dagens projeksjoner viser en andel på kun 34%. Adopsjon av kunstig intelligens (AI) ligger bakpå med 20%, og andelen europeiske små og mellomstore bedrifter som selger over minst én europeisk grense har ligget flatt på 8% siden 2019. 

 
– Europa er vår viktigste samarbeidspartner på nær sagt alle felt. Særlig innen teknologi og digitalisering, men også forskning og innovasjon, er vi helt avhengige av at det går godt for Europa. Abelia er opptatt av at DigitalEurope skal være en pådriver for fremtidsrettet politikk som også ivaretar interessene til det norske teknologinæringslivet, sier Søreide. 

 
Sammen med tilsvarende organisasjoner over hele Europa, og med tunge internasjonale aktører, har Abelia bidratt til en oppdatert plan for det digitale tiåret, tre år inn.  

 
Manifestet som ble lansert av Digital Europe denne uken skisserer 20 løsninger som viser vei mot et Europa som tar ledelsen innen AI og cyber, og sikrer at digitaliseringen inkluderer alle. 

 
– Abelia støtter helhjertet opp om arbeidet med å sikre at Europa når sine mål om et digitalt skifte, som jo også er avgjørende for å lykkes med det grønne skiftet og å trygge vår felles sikkerhet, sier Søreide. 

 
Han er tydelig på at norske politikere bør se til EUs politikkutvikling og transparens på digitaliseringsfeltet. 

 
– Vår nye digitaliseringsstrategi må være minst like ambisiøs som EUs. Innspillene vi har fått fra bransjen så langt tyder på at Norge langt på vei bør kopiere de konkrete og målbare ambisjonene i EUs kompass og se til manifestet for konkrete tiltak, avslutter Abelia-sjefen.

Les mer og last ned hele manifestet

Høydepunkter fra DigitalEurope 2030-manifest og måltallene EU-kommisjonen ser på: 

How to make Europe a Digital Powerhouse
Some of our solutions: 

  • A 25% digital spending target for all EU and NATO funds, building on the success of the targeted COVID recovery funds, which kickstarted our digital transformation. 
  • Take stock and streamline EU data rules. Before we put any more rules governing data into place, let’s make sure the current rules work and iron out overlaps, adjusting where necessary. 
  • Compulsory regulatory sandboxing with companies before the legislation comes into force. A new way to do the ‘competitiveness check’ modelled on our own work testing the AI Act. 
  • A ‘twin transition fund’ to coordinate investments in transformative green technologies. Not necessarily new funds, but spending what we have more wisely on our joint priorities. 
  • A mandatory cyber check for all legislation, boosting the role of ENISA, the EU cyber agency. This would ensure all EU laws promote cybersecurity and enhance our digital resilience.  

Our Key Performance Indicators for 2030 
Building on the Commission’s digital decade strategy, the manifesto sets out more key performance indicators (KPIs) that we will use to measure policymakers and our progress towards the goal of becoming a digital powerhouse by 2030. Some of these KPIs include: 

  • 75% of EU companies use cloud computing services, big data, and AI. 
  • Doubling the number of unicorns in the EU. 
  • 30% of European SMEs trade across at least one European border. 
  • 85% of EU companies use ICT to reduce their environmental footprint. 
  • 50% of citizens having ‘above basic level’ digital skills