En krevende vei til år 2050

Publisert

DNVs "Pathway to Net Zero emissions" ble lansert denne uken. Forskningsleder Sverre Alvik mener Norge har et betydelig ansvar for å få ned klimautslippene.

Foranledningen var et møte som ble arrangert av den norske næringslivsdelegasjonen til COP28, FNs klimakonferanse i Dubai. Dette er første gang Norge sender en egen næringslivsdelegasjon til FNs klimakonferanse, som i år finner sted 30. november til 12. desember. Delegasjonens formål er å fremme og synliggjøre norske grønne løsninger. Lanseringen skjedde i Næringslivets Hus.

-Hva skal til for å nå 1,5 graders målet?

-Vi som lever i den rike delen av verden må gå foran. Det viktigste virkemidlet er en mer aktiv politikk. I 2022 var utslippene like høye som i 2019. I år øker de. Vi ser ikke hvordan vi skal klare målet. Per nå vet vi at 1,5 graders scenariet er oppbrukt i 2030, sier Alvik.

Last ned rapporten her

Karbonfangst

-Det viktigste er å kutte fossile drivstoff. Kuttet må være på 80 prosent. Dette har ikke skjedd. Selv om vi kutter bruk av olje, gass og kull, holder det ikke. Vi må fjerne utslipp med karbonfangst, som på Brevik og Klemetsrud, sier Alvik.

-Dette er uprøvd teknologi, så dette er risikofylt, men det er eneste vei. Vi må også øke planting av skog og hindre avskoging.

-Noen teknologier er det positive utsikter for – for eksempel elbiler. Her går Kina foran. Både innenfor solenergi, batteriteknologi og elbilteknologi er det positive utsikter. Når det gjelder hydrogen og karbonfangst, går det for tregt.

Alvik understreker at det er VERDEN som skal gå i null i 2050, det er ikke så viktig hvilket land som gjør det, men alle må bidra.

-Sudan, Bangladesh og Nigeria kommer ikke til å klare det, derfor må de rike landene gå foran, som Norge. Og Kina er også svært viktig. Energi er den viktigste utslipps-synderen i dag med gass og kull. Her kan det gjøre mye og raskt. Ledende sektorer må gå foran.

Krevende endringer må til

-Politikk er det viktigste virkemiddelet for å nå målene, det holder ikke med ny teknologi alene. Vi må ha påbud og forbud. Påby karbonfangst, forby gammeldagse forbrenningsmotorer på biler. Og vi må stoppe å utvinne olje og gass, Nigeria kommer ikke til å gjøre det.

-80 prosent av energiforbruket er fossilt. Vi vil nå 2,2 grader hvis vi ikke gjør noe nå. Vi må løpe dobbelt så fort! Å gå fra 80/20 til 20/80 vil bli vanskelig, advarer Alvik til slutt.

Oppsummert: Det vil bli vanskeligere enn noen gang å nå netto null før 2050 fordi vi gjør så altfor lite. Norge som høyinntektsland har et hovedansvar og politikk er det viktigste virkemidlet for å nå dit.