– Vi må bruke seniorene!

Erna Solberg snakker på en scene med en mygg som mikrofon.

Erna Solberg under Abelias HR-konferanse for 2023: Ressursbølgen. Foto: Abelia

– Den desidert største utfordringen for samfunnet vårt er mangelen på kompetanse og arbeidskraft. Det er kunnskap vi skal leve av etter oljen. Norge skal ikke konkurrere om å være billigst, men konkurrere om å være dyktigst.

Det sa Høyre-leder Erna Solberg på Abelias HR-konferanse. Den ferske boken hennes "Veien Videre" tar opp nettopp at vi alle må stå lengre i arbeid i årene fremover. 

– Vi må tørre å snakke høyt om produktivitet og modernisering i arbeidslivet. Det betyr ikke nødvendigvis å løpe fortere. Vi må digitalisere og bruke arbeidskraften på en lurere måte.  

Erna Solberg skrev en bok også 20 år siden. Hun mente hun kunne holdt det samme foredraget da som nå. Men så utsatte Norge å gjøre noe med knapphet på arbeidskraft fordi vi fikk arbeidsinnvandring som løste noen av problemene. 60 prosent av dem som kom til Norden, kom til Norge.  

– I dag finnes ikke nok 19-årige fagarbeidere eller nok ferdig utdannede masterstudenter på 25 år til alle. Nå er det mindre lønnsomt for arbeidsinnvandrere fra Europa å komme til Norge pga svak valuta og strengere regler for bemanningsbransjen. Innstrammingene for bemanningsbransjen har begrenset arbeidsmulighetene for mange. Denne bransjen har vært veien inn i arbeidslivet for mange. Dette begrenser også bedriftenes mulighet til å ansette, sa Solberg. 

Det er ingen kvikk-fiks å få den utenlandske arbeidskraften tilbake igjen. Derfor må Norge utnytte den arbeidskraften vi allerede har. Folk må komme tidligere ut i jobb og mange må jobbe lenger. Solberg mener også at man må gi dem som har falt utenfor arbeidslivet en ny sjanse. Om de ikke jobber i full stilling, kan de kanskje jobbe litt. 

– Selv om vi mangler arbeidskraft, så er det mange som ikke jobber. Erling Holmøy fra SSB viste til at 600.000 personer i arbeidsfør alder står utenfor arbeidslivet. Det er ikke bare å spleise de ledige menneskene og de ledige jobbene, det handler om hva slags kompetanse som trengs. I dette bildet har vi ikke råd til å la være å bruke seniorene! De har kompetanse. Jobb betyr mye mer enn det vi er klar over, avsluttet Solberg.