Workshop for økt mangfold i kunnskaps- og teknologibedrifter

Publisert

Dame smiler inn i kameraet.

Vi inviterer våre medlemmer til workshop om mangfold og inkludering med Hanne Magnell. Foto: Hanne Magnell

Ønsker dere å arbeide mer strategisk med mangfold og inkludering? Abelia tilbyr nå våre medlemmer to workshops om rekruttering av mangfold og inkluderende ledelse i mai og september.

(Kun for medlemmer)

Et arbeidsliv med et mangfold av mennesker med ulik bakgrunn, språkkunnskap og kulturell forståelse kan bidra til innovasjon, vekst og verdiskaping.
Abelias ekspertutvalg for fremtidsrettede arbeidsgivere fremhever mangfold og inkludering som et kjennetegn ved arbeidsgivere som er rigget for fremtiden.  

– Medlemsbedriftene ønsker økt mangfold, sier Øystein E. Søreide, adm.dir i Abelia. De ser behovet for å sikre tilgang på kompetanse ved å diversifisere og utvide søkermassen i en rekrutteringsprosess. I tillegg er mange opptatt av det viktige samfunnsansvaret denne tematikken innehar og ønsker å rigge sine organisasjoner for økt mangfold og inkluderende organisasjonskultur.  

Samtidig viser medlemsundersøkelser at mange bedriftene mangler en konkret plan for hvordan de skal jobbe med mangfold. Bedriftene vurderer også arbeidet sitt knyttet til mangfold og inkludering som mangelfullt. Abelia vil derfor tilby et program i mangfold og inkludering til våre medlemsbedrifter for å øke bevisstheten rundt etnisk mangfold som en verdi og ressurs inn i organisasjonene.  

Dette vil du ta med deg fra de to workshopene 

Hanne Magnell bidrar med å utvikle kursprogrammet for Abelia. Hun har lang erfaring fra ulike HR-roller og som kursholder i mangfoldsrekruttering og inkluderende ledelse. Hun har jobbet med store virksomheter som Storebrand, KLP, Mesta og Cirkle K de siste årene.

 Mange ledere og HR-personell er usikre på hvordan de skal sette i gang arbeidet med å øke mangfoldet i deres bedrift og videre hvordan de kan skape en inkluderende organisasjon som tar vare på mangfoldet, sier Hanne Magnell. 

Hun råder alle til å starte med god bevisstgjøring. I kurset vil man få nærmere innsikt i de ulike dimensjonene av mangfold, strategier for å minimere ubevisste fordommer, forskningsbasert kunnskap om hvordan best iverksette en inkluderende rekrutteringsprosess og kultur.  Videre vil man lære ulike verktøy og ha erfaringsutveksling med andre bedrifter. Hanne påpeker også at utfordringene varierer mye fra arbeidsplass til arbeidsplass, så alle vil ikke benytte de samme metodene.  

Vi tilbyr nå 2 workshops hver med varighet på to halve dager. Det er begrenset antall plasser (20 pr. workshop). Frist for påmelding til første pulje er 17. mars. Meld deg på her: 

For å kunne tilby kursene uten kostnad til våre medlemmer har vi søkt støtte fra Mangfolds- og inkluderingsdirektoratet (IMDI) for å utvikle og gjennomføre workshopene.