Dette er Norges 50 Fremste Tech-kvinner 2023

Publisert

Dette er Norges 50 Fremste Tech-kvinner 2023.

I Norge kan alle med interesse og evner bli teknologer. Vi har et utdannelsessystem som er tilgjengelig for alle, og det er et unikt fortrinn. Men vi utnytter ikke dette fortrinnet godt nok. Vi trenger større mangfold for å sikre innovasjon og løsninger som speiler alle brukere, og vi trenger det raskere - derfor kårer Abelia og ODA-nettverk også i år Norges 50 Fremste Tech-kvinner.

– Det har jo noe å si hvem som lager algoritmene og skriver koden som får nye løsninger til å fungere. Enten det gjelder forbrukerteknologi, industriell software eller styringssystemer for havvindmøller og karbonlagringssystemer. I Norge har vi alle muligheter til å velge de utdanningene som gjør oss mest relevante for fremtiden. Men selv det norske teknologinæringslivet er for ensrettet, sier administrerende direktør i Abelia, Øystein E. Søreide.

Blir løsningen laget av menn, tilpasses de menn 

Siden 2016 har andelen kvinner i tech-sektoren økt med marginale 2,2 prosentpoeng, ifølge ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). I dag ligger vi på 22,4 prosent. I denne takten når vi ikke full likestilling innen teknologi før om nesten 100 år.

Norges 50 Fremste Tech-kvinner er et tiltak for å løfte frem talenter og gode forbilder som kan bidra til at flere velger teknologiyrker - også utenfra den typiske rekrutteringspoolen. 

– Teknologi i seg selv er verken diskriminerende eller ensrettet, men dataene vi baserer oss på og måten vi setter sammen nye løsninger på, kan være det. Lages løsningene av menn, blir de også tilpasset menn. Det kan skape store utfordringer for mange brukere, sier Søreide. 

En historisk blemme 

– Denne feilen har vi som samfunn gjort tidligere. Historisk sett har få kvinner innen medisinsk forskning gjort at vi i dag har store kunnskapsmangler knyttet til flere sykdommer som ofte rammer kvinner. Om vi som samfunn ikke tar tak i dette vil vi se uheldige ringvirkninger i lang tid fremover, sier Gunn Severinsen fra ODA-Nettverk.

Videre forteller hun at problemet ligger i hele teknologikjeden: det er flest menn som utvikler, finansierer og leder de selskaper hvor teknologien blir skapt. I dag er det nemlig kun 15 prosent av ledere i norske IKT-selskaper som er kvinner, ifølge SSB. 

I år var også næringsminister Jan Christian Vestre på plass under kåringen.   

Etter en åpen nominasjonsprosess ble de 50 vinnerne valgt ut av en jury ledet av Øystein Eriksen Søreide. Juryen la vekt på: 

  • hvordan hun utmerker seg på teknologiforståelse
  • konkrete bidrag og prestasjoner
  • motivasjon/innsats for mangfold og inkludering i teknologi
Tre damer på en scene: En dame tar en annen i hånden, mens den tredje observerer. Foto: Saycheeze.no

Norges 50 Fremste Tech-kvinner 2023