Et døgn uten internett kan koste 1,3 milliarder

En mann står og snakker under et møte.

Øystein E. Søreide ledet fremleggingen av rapporten.

Fersk rapport viser en rekke mulige hendelser hvis internettet skulle feile: Tenk hvis bankene ikke fungerer, togene stopper og nødnettet ikke fungerer. Tenk hvis sykehusene ikke får opp journalene til pasientene eller trygghetsalarmen til bestemor ikke virker hvis hun faller, eller at all produksjon stopper opp hos Nortura slik at det ikke kommer grillkjøtt i butikken.

På oppdrag fra Abelia, Skien kommune og Norsk Datasenterindustriforening har InFuture utarbeidet rapporten "Et døgn uten internett" som ser på hvordan et uforutsett utfall av datasentre vil påvirke oss på individnivå og som fellesskap.  

Les hele rapporten her 

– Vi i Abelia er opptatt av digitalisering og teknologipolitikk og ønsker at dette skal være høyere på agendaen hos regjeringen. Vi tror dessuten denne rapporten bygger mer kunnskap om hvordan verden hadde sett ut uten datasentre, sa Øystein E Søreide da han la fram rapporten foran en rekke sentrale medlemmer og viktige aktører i NHO-fellesskapet. 

En dame snakker i et møte og strekker ut hånden mens hun gjør det.

Rapporten ble tirsdag overlevert statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet. Gjul har ansvaret for datasenterstrategien.

– Vi skal ha datasentre på norsk jord 

Rapporten ble overlevert statssekretær Gunn Karin Gjul i Kommunal- og distriktsdepartementet tirsdag denne uken. Hun har ansvaret for regjeringens

 Det er kjempeviktig med analyser som dette. Mange tenker kanskje på ungenes bruk av sosiale medier, men datasentre er viktig for beredskap og mange andre viktige tjenester som vi ikke tenker over. Rapporten er viktig også inn i debatten om bruken av kraften vår, sa Gjul. 

Når departementets datasenterstrategi kommer, var hun ikke konkret

 Vi har god dialog med datasenternæringen og den nye strategien står høyt på vår dagsorden. Jeg kan bedyre at vi skal ha datasentre på norsk jord, vi kan ikke overlate dette til autoritære land, understreket hun. 

Store tap for kommunesektoren 

– Datasentre er helt avgjørende for vår bruk av digitale tjenester. Hver enkelt av oss er innom minst 40 datasentre om dagen uten at vi merker stort til det. Vi kan ikke snakke om samfunnsutvikling uten å snakke om digitalisering. Uten datasentre ville svært mange av tjenestene vi bruker hver dag vært utilgjengelige, sa næringssjef Monika Lønnebakke fra Skien kommune. 

Rapporten ser på scenarier for hvordan vil det påvirke en helt vanlig norsk familie, og hva vil det ha å si for samfunnet. Konsekvensene blir større jo lenger tid nettet er borte, jo større geografisk område som er omfattet og jo flere tjenester som rammes. 

Bare i Vestfold og Telemark er de estimerte tapene ved en dags nedetid beregnet til 99 mill kroner. For en gjennomsnittlig norsk kommune kan et databrudd koste titallsmillioner kroner i døgnet. InFuture har regnet ut dette for Skien kommune. 

En dame snakker i et møte.

Næringssjef Monika Lønnebakke fra Skien kommune holdt innlegg.

Konsekvenser for privatpersoner og bedrifter 

Konsekvensene dersom internett faller ut er større enn de fleste kan tenke seg for næringsliv, for offentlig sektor og for privatpersoner. For privatpersoner i kommunen vil både arbeid, jobbreiser, skole, betalingstjenester, internettsurfing og helsetjenester rammes, for å nevne noe. 

For en bedrift vil de økonomiske tapene kunne bety stopp i produksjonen, regninger som ikke blir betalt og tjenester og produkter som ikke blir markedsført. 

«Å bygge ut og investere i datasentre på norsk jord er et konkret tiltak for å bidra til at livskritiske systemer og nasjonal digital infrastruktur fungerer som den skal. Å ha flere velfungerende datasentre med overlappende nedslagsfelt vil sikre at selskap og individer tilgang til de tjenester de er avhengige av i hverdagen, også dersom noe uønsket skulle skje med enkeltkomponenter i nettverket», heter det i rapporten.