En «FIN-mann» vender tilbake

Publisert

En mann ser i kamera

Daniel Ras-Vidal er nytt styremedlem i FIN (Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge).

På årsmøtet 21. juni ble Daniel Ras-Vidal fra Kjeller Innovasjon valgt inn i styret i FIN – Foreningen for innovasjonsselskaper i Norge. Owe Hagesæther fra GCE Ocean Technology var ikke på valg, men ble valgt som nestleder.

– Vi som jobber daglig med nyskaping, vekst og utvikling av nye næringer merker en økende avstand mellom retorikk og realitet i innovasjonspolitikken. FIN har en viktig rolle i å vise hvordan innovasjonsselskapene kan bidra til et grønnere, smartere og mer vekstkraftig næringsliv så lenge rammevilkårene utformes fornuftig, sier Ras-Vidal.   

FIN samler innovasjonsaktørene 
Innovasjonsselskapenes felles oppdrag er å bidra til å sette fart på det grønne skiftet, og utvikle teknologiselskaper og industri- og eksportarbeidsplasser over hele landet.  

Medlemmene i FIN har roller som teknologioverføringskontor (TTOer), inkubatorer, katapultsentre, klynger og kunnskaps- og forskningsparker. 

Nytt styremedlem  
Av et styre på seks, var det tre som var på valg. Ras-Vidal er den eneste nye til styret, han ble valgt inn for to år.   

Ras-Vidal har mange års erfaring fra arbeid med innovasjon og næringspolitikk. Han har blant annet vært ti år i NHO-systemet, og har vært daglig leder i FIN før nåværende leder overtok i 2019.  

– At Daniel kjenner FIN både som medlem, men også «fra innsiden», er en kompetanse og erfaring som kan komme veldig godt med i utviklingen av FIN fremover, sier Trine Ellingsen, daglig leder i FIN.   

Kjeller Innovasjon, som Ras-Vidal leder i dag, jobber både regionalt, nasjonalt og internasjonalt fra Forskningsparken på Kjeller. Selskapet skaper verdier fra forskning og næringsliv innen områder som energi, romteknologi, bioøkonomi, smarte og sikre samfunn samt mobilitet.  
 
Ras-Vidal erstatter Lena Nymo-Helli fra Norway Health Tech, som ikke tok gjenvalg.

FINs styre
Hagesæther har vært i FIN-styret siden 2022, og inntar nå rollen som nestleder, et verv som gjelder for ett år. Både Hilde Indresøvde og Håvard Belbo ble gjenvalgt som styremedlemmer for en toårs periode.
 
Seks ruter med en person i hver. Bildet er sort/hvitt. Det er tre damer og tre menn til sammen.

Styret i FIN. Øvre rad: Anne Cathrin Østebø (Validé), Owe Hagesæther (GCE Ocean Technology), Daniel Ras-Vidal (Kjeller Innovasjon). Nedre rad: Hilde Indresøvde (VIS – Vestlandets Innovasjonsselskap), Hilde Svenning (KUPA), Håvard Belbo (T:Lab).

Har du spørsmål? Ta kontakt: