Lønnsinnrapportering til Abelia

Nyhet

Publisert

Direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia, Birgit Abrahamsen.

Abelia utarbeider hvert år en oversikt over lokale lønnsoppgjør basert på innrapportering fra medlemmene. Daglig leder og HR i virksomheter over ti ansatte har nå fått en epost om dette.

Abelia utarbeider hvert år en oversikt over lokale lønnsoppgjør basert på innrapportering fra medlemmene.

I år har vi laget en forenklet løsning. Er du daglig leder eller leder for HR i virksomheten, skal du ha fått en epost fra oss med en lenke du kan benytte. Rapporteringen er frivillig og skjer elektronisk.

Det samlede resultatet fra de lokale oppgjørene vil i høst distribueres til de virksomhetene som har rapportert sine tall. Resultater fra enkeltbedrifter vil aldri bli offentliggjort.

Vi er klar over at mange ikke ha gjennomført oppgjøret ennå. I så tilfelle kan du vente med å rapportere til lønnsoppgjøret på bedriften har vært gjennomført.

Lurer du på noe? Kontakt oss 👇