Åpenhet, Vedum?

Nyhet, Kommentar

Publisert

Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedums korstog mot en spesifikk yrkesgruppe er vanskelig å forstå, skriver Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør i Abelia.

Innlegget har tidligere stått på trykk i Klassekampen

Senterpartiet og finansminister Vedum fortsetter sitt korstog mot en spesifikk yrkesgruppe, kan vi lese i Klassekampen 24.mai.  Fortsatt er det kommunikasjonsbyråene han går etter, og denne gang har han instruert sine partikollegaer til å unngå all kontakt med bransjen.

Det vil si, ikke hele kommunikasjonsbransjen. Og slettes ikke alle som driver med politisk påvirkning. Kun dem som jobber i et kommunikasjonsbyrå. Vedums avgrensning er vanskelig å forstå.

For det første utgjør kommunikasjonsbyråer bare en liten andel av dem som jobber med myndighetskontakt. Vi har nylig lest om hvordan advokatfirmaer ansetter tidligere statsråder for å jobbe med myndighetskontakt, og politisk påvirkning er kjernevirksomhet for svært mange organisasjoner og virksomheter i Norge. Hvorfor politikerne skal nektes å snakke med en enkelt gruppe er vanskelig å forstå.

Man skulle tro hva saken handler om er viktigere enn hvem som ringer, men kanskje ikke når finansministerens uttalte formål er å senke markedsverdien til en gruppe næringsdrivende i Norge.

Det er også slik at byråene i liten grad har direkte kontakt med politikerne på Stortinget. Vedums instruks vil derfor neppe ha stor praktisk betydning. Det som hadde vært mer nyttig, hadde vært å innføre et lobbyregister som viser hvem som oppsøker Stortinget og departementene for å påvirke saker som er til behandling. Altså større åpenhet, og et bedre faktagrunnlag for en lobbydebatt.

Venstre har foreslått et slikt register flere ganger, senest tidligere denne måneden. Svært mange støtter dette, inkludert mange av kommunikasjonsbyråene.

Vedums Senterparti? De svarte nei til forslaget. Det er, i åpenhetens navn, vanskelig å forstå.