Internasjonale skoler betyr mye for utenlandsk arbeidskraft

Publisert

Svært mange norske virksomheter sliter med å få tak i kompetent arbeidskraft. De internasjonale skolene i Norge spiller en viktig rolle for å tiltrekke seg utenlandsk arbeidskraft, viser to nye rapporter som offentliggjøres i dag.

Skolene er en del av vurderingen når en familie tar valget om de skal flytte til Norge. Det fremgår av en ny rapport laget av studenter ved universitetet i Oslo som en del av deres masteroppgave i organisasjon, ledelse og arbeid. Studentene bak er Sunniva Amblie Sørensen, Sofia Ceccarelli, Betty Sophie Feder, Thorvald Storm Nergaard og Kjetil Øversveen. 

75 prosent av respondentene, som består av foresatte for barn ved de internasjonale skolene, svarte at de hadde kjennskap til det internasjonale skoletilbudet før de valgte å flytte til Norge. Nesten like mange svarte at tilgjengeligheten av internasjonale skoler var veldig viktig eller viktig for deres beslutning om å flytte til Norge. Jevnt over viser funnene at de foresatte er fornøyde med de internasjonale skolene, med lærerne, læreplanen og med mangfoldet blant elevene. 

På bakgrunn av disse funnene konkluderer rapporten med at et internasjonalt skoletilbud er av stor betydning for de fleste av respondentene, og at en betydelig antall utenlandske eksperter ikke ville bosatt seg i Norge hvis det ikke fantes et slikt tilbud. 

-På tross av at de internasjonale skolene er viktig for å sikre kritisk kompetanse til næringsliv, universiteter, forskningsinstitutter og sykehus, så møter de dessverre ofte stor motstand fra lokale folkevalgte. Deres stemme vil ofte være avgjørende for om Udir godkjenner en søknad om etablering av en internasjonal skole, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Friskoler. - Bare i år har Udir avslått søknader om etablering av fire internasjonale skoler, og som nå er anket inn til Kunnskapsdepartementet. 

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Friskoler.

Viktig for bedriftene 

De internasjonale skolene har som samfunnsoppdrag å støtte opp om tilbudet av høykompetent arbeidskraft i Norge. En utredning fra Agenda Kaupang undersøkte hvorvidt de internasjonale skolene har en betydning for norsk næringsliv, for forskning og akademia, ambassader og andre internasjonale virksomheter i Norge. 

Respondentene i denne undersøkelsen sier at den norske skolen ikke er et alternativ for dem på grunn av språk, forskjellig utdanningsløp med mer. Mens med internasjonale skoler får de en felles læreplan, undervisningsspråk og undervisningsmetode som følges av over 5000 internasjonale skoler i 159 land. Dette bidrar til trygghet og kontinuitet i utdanningen for barn av foreldre med en internasjonal karriere. De internasjonale skolene er dessuten ofte nettverksskapende for familiene, og de reduserer språkhindringene for både barn og foreldre. Undersøkelsen indikerer derfor at de internasjonale skolene spiller en viktig rolle i rekrutteringen. 

- Over de siste 10-15 årene har det blitt etablert mange internasjonale skoler i Norge på initiativ fra lokalt og regionalt næringsliv. Disse ferske rapportene viser at det er svært viktig at norske myndigheter støtter opp om, fremfor å motarbeide, de internasjonale skolene, sier Beyer-Arnesen 

27 av 28 internasjonale skoler i Norge er medlem av Abelia. 

Under finner du de to nevnte rapportene.