En viktig seier for rådgiverbransjen

Publisert

-Vi er glade for at regjeringen har lyttet til Abelias synspunkter når det gjelder bedrifter som gir råd til andre. I de de nye reglene om innleie foreslås det et eget unntak for innleie av spesialkompetanse, slik vi ønsket det. Samtidig ser vi at andre virksomheter rammes av de nye foreslåtte reglene, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E Søreide.

Fredag 17. juni kom regjeringens forslag til endringer i innleieregelverket i form av  endringer i arbeidsmiljøloven. Abelia har kjempet for at våre medlemsbedrifter skal bli minst mulig berørt.

-Vi fryktet lenge at medlemsbedriftene våre i rådgiverbransjen ville få begrenset sine muligheter til å leie ut ekspertise til midlertidige oppdrag, og at dette ville påvirke offentlige og private virksomheters muligheter til å kjøpe råd. Mange av kunnskaps- og teknologibedriftene jobber innenfor konsulent- og rådgivningbransjen. De ga uttrykk for at lovforslaget vil ramme dem hardt.

Abelias høringssvar her

-Nå ser vi at Arbeidsdepartementet i proposisjonen viser til at bruk av rådgivere og konsulenter med spesialkompetanse kan reise noen særlige spørsmål. Det heter følgende i proposisjonen:

 "Departementet foreslår derfor at det i arbeidsmiljøloven inntas en forskriftshjemmel som åpner for at departementet kan fastsette nærmere regler for innleie av spesialkompetanse som avviker fra § 14-12 første ledd."

-Abelia kommer gjerne med ytterligere innspill til arbeidet med denne forskriften, sier Søreide.

I likhet med NHO vil flere av Abelias medlemmer fortsatt bli rammet av de nye innleiereglene. Forslagene innebærer blant annet å oppheve muligheten til å leie inn arbeidstakere fra bemanningsbyrå for arbeid av midlertidig karakter. Konsekvensene av innstrammingene vil bli at disse bedriftene må bruke andre alternativer enn å leie inn arbeidstakere når arbeidsmengden varierer, noe som vil være svært utfordrende spesielt i et tid da virksomhetene ikke greier å få tak i nok arbeidskraft med riktig kompetanse.