Anja Johansen ny leder for Forum for Fagskoler

Nyhet

Publisert

Anja Johansen er ansatt som leder for Forum for Fagskoler, leder for Forum for Friskoler og medansvarlig for Abelias kompetansepolitikk. Foto: Espen Mortensen

Anja Johansen er ansatt i Abelia som leder for Forum for Fagskoler, leder for Forum for Friskoler og medansvarlig for Abelias kompetansepolitikk. Anja Johansen utdannet lektor og har 15 års undervisningserfaring. Hun har også vært statssekretær i Kunnskapsdepartementet.

Anja Johansen har lang og variert erfaring fra politisk og organisatorisk arbeid. Hun har erfaring med påvirkningsarbeid, og hun har kunnskap om de politiske prosessene. Dette inkluderer ni års erfaring som kommunestyrerepresentant, åtte år som leder i Nordland Venstre og like mange år som styremedlem i Amnesty International Norge. Sist, men ikke minst, har Anja Johansen nærmere to års erfaring som statssekretær i Kunnskapsdepartementet under Trine Skei Grande og Guri Melby.

Starttidspunkt er ikke fastsatt. Anja Johansen tar over etter Knut-Erik Beyer Arnesen som går av med pensjon 1. oktober.