Abelia Open 2022

Publisert

Gripende historier fra bedrifter med ansatte i Ukraina startet dagen på Abelias årskonferanse. Fem av seks norske enhjørninger var senere på scenen og til sammen sørget disse bedriftene for et spennende program på Abelia Open.

Foto av: Ilja C. Hendel

Konferansen ble elegant og profesjonelt ledet av flere ansatte i Abelia med Caroline Lindby Kapstad og Stian Kavli i spissen.

Første bolk tok for seg hvordan Putins krigføring mot Ukraina har påvirket hverdagen til norske bedrifter som TietoEvry og Itera og deres ansatte.  Alisa Smerdova og Olga Shamsur Flydal fortalte om den vanskelige hverdagen til opposisjonelle i dagens Russland, og om den tøffe kampen for retten til ytringsfrihet. Norges Røde Kors og Flyktninghjelpen var også på scenen. Disse organisasjonene har fått hendene fulle med å takle den akutte situasjonen for de sivile i Ukraina.

Enhjørninger

De fem enhjørningene Cognite, Autostore, Gelato, Dune Analytics og Oda fortalte historiene om sine ideer og vekst. Noen stikkord for å få flere enhjørninger er bedre rammebetingelser som gode opsjonsordninger, et virkemiddelapparat og en lovgivning som er bedre tilpasset dagens virkelighet og ikke minst bedre tilgang på kompetanse. Både flere it-studieplasser mens også tech-visum som gir utlendinger med spesiell kompetanse raske adgang til Norge, ble også nevnt.

-Vi tenkte globalt fra dag en. Vi jaktet talenter mens vi jaktet investorer og hadde fulltidsjobber, sier Vegard Aakre Vik fra Oda.

Pål T Næss fra Gelato trakk fram samarbeid mellom økonomer og ingeniører som en viktig suksessfaktor for kommende enhjørninger.

Megatrender

Nye megatrender innenfor teknologi var tema for bolk to. Joachim Benno fra Metas foredrag om det nye Metaverset gjorde oss nesten svimle. Ingrid Dynna, som er CEO og medgründer i NoMy fortalte en spennende historie om det store potensialet i soppmycel, et material som kan kan benyttes som både materialer og matvarer i stor skal på sikt. Tami Dvash fra Aleph Farms deltok digitalt fra Israel. Aleph Farms er oppstartsbedrift som skal produsere dyrket kjøtt. Susanne Ringdal fra Halogen dro de lange linjene for bærekraft og nye samarbeidsformer i det nye arbeidslivet.

Forskning funker

Carina Hundhammer hadde den krevende jobben med å lede en diskusjon mellom ledende miljøer innenfor forskning. Anders Hanneborg i Forskningsrådet, Øyvind Fylling-Jensen i Nofima og Trond Runar Hagen i Sintef ble supplert av Kari-Anne Jønnes (H) fra Stortingets utdannings- og forskningskomite. Panelet synliggjorde godt hvordan forskning funker og skaper store verdier på litt lengre sikt.