Vil dere bistå Abelia med å utvikle Omstillingsbarometeret?

Nyhet, Innsikt og analyse

Publisert

Fra lanseringen av Omstillingsbarometeret under Arendalsuka 2022: Kenneth Karijord, Jan Christian Vestre, Iselin Nybø og Torbjørn Røe Isaksen.

Omstillingsbarometeret har satt sentrale sider ved norsk omstillingsevne på dagsordenen siden 2016 og er Abelias viktigste analyse. I 2023 søker vi en leverandør som kan utvikle barometeret videre sammen med oss.

Les mer om Omstillingsbarometeret. 

Abelia er NHOs landsforening for kunnskaps og teknologibedriftene. Sammen skaper vi et bærekraftig kunnskapssamfunn ved å realisere det digitale Norge, styrke forsknings- og innovasjonstakten og øke konkurransekraften til våre medlemmer gjennom å posisjonere dem i det internasjonale kunnskapssamfunnet. 

Våre politiske hovedsaker er:  

  • Digitalisering: Teknologi som drivkraft både for miljømessig, økonomisk og sosial utvikling.  
  • Kunnskap og kompetanse: Møte fremtidens kompetanse- behov og sikre alle mulighet til livslang læring gjennom samspill mellom akademia, forskning og næringsliv.
  • Innovasjon og næringsutvikling: Sikre nye arbeidsplasser og eksportinntekter gjennom å utvikle et konkurransedyktig, nytt næringsliv. 

I 2023 trenger vi en leverandør som kan: 

  • Produsere Omstillingsbarometeret med tilhørende analyser 
  • Vurdere å tilpasse strukturen opp mot Abelias politiske hovedsaker 
  • Automatisere innhenting av data  
  • Bistå ved oppbygging av nettsider og visualiseringer 
  • Bistå med kommunikasjon 
  • Mulighet for å inngå partnerskap 
  • Tidsplan: Leveranse juni 2023, med fremleggelse august (Arendalsuka) 

Er dere interessert, ta kontakt med oss, så tar vi gjerne et møte.