Ja til fri flyt over landegrensene

Publisert

Birgit Abrahamsen. Foto: © Ilja C. Hendel

Venstres initiativ til mer frihet til å jobbe der du vil – også i utlandet, er et kjærkomment initiativ for kunnskaps- og teknologibedriftene, skriver Birgit Abrahamsen, advokat og direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia.

Finansavisens intervju med Venstres nestleder Sveinung Rotevatn 30. november tar opp en sak som Abelia og våre medlemsbedrifter har vært opptatt av. Reglene for hjemmekontor i utlandet må klargjøres, og det må legges bedre til rette for dette. Kampen om de beste hodene er tøffere enn noen gang, og konkurransen er internasjonal. Samtidig har teknologiutviklingen og pandemien bidratt til at arbeidstakerne forventer frihet, fleksibilitet og hybride løsninger i arbeidshverdagen.

Det er i dag ikke egne regler for kortvarig hjemmekontor i utlandet. Dette reguleres på samme måte som annet arbeid i utlandet. Reglene er komplekse, og hjemmekontor i utlandet skaper uklarheter når det gjelder medlemskap i folketrygden, arbeidsgiveravgift, skatt, forsikringer, yrkesskadeerstatning og pensjon. Dette kan innebære risiko for både arbeidsgiver og arbeidstaker.

Flertallet av norske kunnskaps- og teknologibedrifter har i stor grad erstattet flyreiser med digitale møter, og bedriftene har praksis for bruk av hjemmekontor. En ny undersøkelse Abelia har gjort blant HR-ansvarlige i norske kunnskaps- og teknologibedrifter viser at to dager i uken på hjemmekontor er blitt en norm i kunnskaps- og teknologibedriftene. Ni av ti virksomheter tillater at den ansatte jobber fra hytta. Syden-kontor er det verre med, og det er det en grunn til.

I dag er det mange feller for den ansatte med fast bosted og arbeidsforhold i Norge, men med ønske om hjemmekontor i utlandet over en periode.

Det er uheldig at reglene er uklare. Arbeidsmarkedet innen forskning og teknologi strekker seg over landegrenser. Derfor vil Rotevatns initiativ bli tatt godt imot.

Birgit Abrahamsen

Advokat og direktør for arbeidsrett og HMS i Abelia.