Fortsatt forverring i næringslivets utsikter

Publisert

Elin Mathiesen, fagleder analyse Foto: Ilja C. Hendel. Foto: © Ilja C. Hendel

2022 går mot slutten, men den generelle forverringen av markedssituasjonen for medlemmene fortsetter inn mot nyåret. Situasjonen utvikler seg også på samme måte for Abelia-medlemmer.

Blant Abeliamedlemmer er det rundt 10 % av respondentene som oppgir markedssituasjonen som dårlig. 60 % av respondentene oppgir situasjonen som tilfredsstillende, mens de resterende 30 % opplever markedssituasjonen som god. 

Disse tallene viser en betydelig forverring av situasjonen for mange av medlemmene sammenlignet tidligere i år. Dette gjenspeiler også bedriftenes markedsutsikter det neste halvåret. 27 % av respondentene forventer en forverring av markedsutsiktene fremover. Det er også et betydelig fall i andel bedrifter som mener markedssituasjonen forbedrer seg fremover, hvilket betyr at det er et skifte hvor flere bedrifter beveger seg i den pessimistiske retningen av skalaen. 

Flere forventer lavere sysselsetting fremover 

Toppen for medlemmene ble nådd i april i år. Den økonomiske boomen i kjølvannet av gjenåpningen av samfunnet etter koronapandemien er nå byttet ut med pessimisme. Bedriftene kjenner på konsekvensene av økt inflasjon som gir dyrere innsatsfaktorer. Samtidig har mange bedrifter ikke fått unna etterspørselen på grunn av et svært stramt arbeidsmarked. Dette kan imidlertid være i ferd med å snu.  

Hver fjerde virksomhet svarer nå at det kan være aktuelt med oppsigelser de neste tre månedene, mens vel 40% planlegger nedbemanning via naturlig avgang i samme periode. Etter en lengre periode med forventinger om økt sysselsetting, er det nå flere bedrifter som venter å redusere bemanningen enn de som venter å øke fremover.  

Samme situasjon for hele næringslivet 

Tallene fra medlemsundersøkelsen viser nokså lik utvikling i hele næringslivet. Pessimismen tiltar i styrke i alle NHO landsforeninger og uavhengig av bedriftsstørrelse. Under koronapandemien kunne man se at enkelte bransjer opplevde at markedssituasjonen ble bedre, mens andre bransjer opplevde en betydelig forverring. Dagens situasjon er forskjellig, og den dårlige stemningen setter seg i stadig flere bedrifter uavhengig av bransje.