Behov for IKT utstyr til Ukraina

Nyhet

Publisert

Direktoratet for sivil beredskap (DSB) koordinerer norsk humanitær sivil bistand til Ukraina. De har tatt kontakt med Abelia og meldt om behov for oppdatert ikt-utstyr. Abelia-bedrifter som kan bidra bes ta kontakt med DSB.

DSB er norsk kontaktpunkt for EUs krisemekanisme (UCPM) og koordinerer norsk humanitær sivil bistand til Ukraina via UCPM og i samråd med Utenriksdepartementet og andre norske offentlige aktører.

Det er ikke behov for all type ikt-utstyr. Ministry of Digital Transformation i Ukraina har derfor sendt en konkret utstyrsliste til DSB som må følges. Den finner du her ➜

-Kampen om Ukrainas fremtid står ikke bare militært, men også digitalt og økonomisk. Ukrainas eksportrettede IT-industri er en viktig del av landets økonomi. Næringen sysselsetter mer enn 285.000 mennesker og utgjør nærmere 2,7% av bruttonasjonalproduktet. Etter invasjonen er den blant de få store næringene som fortsetter å operere. Derfor vil jeg oppfordre våre medlemsbedrifter til å se på muligheter til å bidra her, sier administrerende direktør i Abelia Øystein E. Søreide. 

Bedrifter som vil bidra bes ta kontakt med DSB. Transporten av ikt-utstyret til Ukraina finansieres av EU (75%) og Utenriksdepartementet (25%). 

Kontakt hos DSB er gjennom internasjonal vakt. De kan nås på: int@dsb.no Det er ønskelig at bedriftene i første omgang kun sender skriftlig til DSB om hva de vil donere.