Fagleder for fremtidens arbeidsliv

Publisert

Bilde av alle ansatte i Abelia

Bilde fra kulturtur til Farris Bad i 2022.

Om Abelia:

Abelia er NHOs forening for kunnskaps- og teknologibedrifter. Dette er virksomheter innen IKT, konsulent/rådgivning, undervisning, forskning, kreative næringer samt ideelle organisasjoner. Vi har cirka 2.800 medlemmer med omkring 65.000 årsverk. Abelia jobber politisk for gode rammevilkår for medlemmene. Våre medlemstjenester innen arbeidsrett, HR og HMS bidrar til profesjonell utøvelse av arbeidsgiverrollen og god ledelse av kunnskapsmedarbeidere. Abelia har hvert år nærmere 70 møteplasser som kobler ulike miljøer sammen. Det legger grunnlag for nye ideer og muligheter i næringslivet og ideell sektor nasjonalt og internasjonalt.

Bakgrunn:

Abelia søker en engasjert og dyktig Fagleder for Fremtidens Arbeidsliv som vil være organisasjonens ekspert og stemme i utviklingen av arbeidslivet. Hos Abelia får du muligheten til å jobbe med Norges mest innovative virksomheter - i et faglig interessant miljø preget av kunnskapsdeling og samfunnsengasjement.

Ansvar og viktige arbeidsoppgaver:

- Være en sentral aktør for å realisere vår ambisjon om å være en premissleverandør for fremtidens arbeidsliv

- Være Abelias fagekspert innenfor tema knyttet til fremtidens arbeidsliv, HR og ledelse, og ha ansvar for å utvikle og operasjonalisere Abelias strategi for fremtidsrettede arbeidsgivere

- Være talsperson og delta i offentlig debatt i relevante tema knyttet til fremtidens arbeidsliv, representere Abelia i relevante fora, konferanser og medier og være en aktiv bidragsyter til å sette relevant faglig debatt på dagsordenen

- Følge med på trender og endringer i arbeidslivet, og utvikle, samle og dele relevant innsikt og analyse som grunnlag for politikkutvikling i samarbeid med politisk avdeling

- Være faglig ansvarlig for Abelias medlemsrettede arbeid med ledelse-, organisasjon- og HR-spørsmål,  i tillegg til å være en rådgiver for medlemsbedriftene i relevante problemstillinger i samarbeid med kolleger i vår arbeidsrettsavdeling

- Utvikle og gjennomføre møteplasser, nettverk, kurs, digitale ressurser og andre kompetansehevende tiltak medlemsbedriftene etterspør

- Delta i politikkutvikling og politisk påvirkningsarbeid basert på Abelias arbeidsgiverpolitiske plattform

Ønskede kvalifikasjoner:

- Relevant høyere utdanning og ekspertise innen ledelse, organisasjon og HR

- Evne til å være drivende kraft for en faglig satsing og samarbeide godt med ulike relevante kompetansemiljøer

- Svært gode kommunikasjonsevner og evne til å være en tydelig talsperson i media

- Erfaring med å utvikle og drifte faglige nettverk og holde kurs

- Erfaring fra ledelse av programmer eller prosjekter i næringslivet eller offentlig sektor

- Interesse for arbeidsgiverpolitiske spørsmål

Vi tror dette er deg:

- Utadvendt, uredd og trives i møte med nye mennesker og er komfortabel med å representere Abelia i ulike fora og medier

- Nysgjerrig og har en genuin interesse for å lære og utforske nye ideer og konsepter innenfor arbeidslivet

- En dyktig formidler både muntlig og skriftlig, med evnen til å kommunisere komplekse temaer på en klar og forståelig måte

- Arbeider strukturert og målrettet for å oppnå resultater, samtidig som du evner å holde oversikt over ulike prosjekter og oppgaver

- Dedikert til å oppnå målsetningene satt for stillingen og Abelia som organisasjon

Vi tilbyr:

- Konkurransedyktige betingelser, gode forsikrings- og pensjonsordninger.

- Et arbeidsmiljø som verdsetter å tilbringe tid sammen i godt lag. Vi arrangerer minst èn årlig tur med hele Abelia, sommerfest, årskonferanse, julebord og spontane kulturbyggende arrangementer.

- På huset finnes det nettverk og muligheter for å treffe andre som dyrker like interesser. Det finnes blant annet grupper for trening, sykling, fotball, kor, fantasy premier league, kunst, padel - muligheten for å starte noe helt nytt finnes også.

- God lunsj i kantinen vår hver dag.

- Fleksibel arbeidsplass og mulighet til å legge opp egen arbeidshverdag.

- En berikende hverdag i et engasjert miljø som jobber for et digitalt og bærekraftig kunnskapssamfunn. Vi deler kunnskap og erfaringer, har humor i hverdagen og strekker oss langt for å gjøre hverandre gode.

- Du vil jobbe med sterk fagkompetanse i Næringslivets hus. Abelia har 35 medarbeidere, og NHO-fellesskapet består av cirka 700 kolleger