Fortsatt satsning på høyere yrkesfaglig utdanning – men svikter på nye studieplasser

Nyhet, Politisk sak, Kommentar, Utdanning

Publisert

#205

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Friskoler.

Statsbudsjettet 2022 - Regjeringen følger opp strategien for høyere yrkesfaglig utdanning med mer utviklingsmidler, nytt bransjeprogram, utredning av institusjonsakkreditering og fagskoleutdanning på nivå 6 i NKR. Men følger ikke opp Stortingets vedtak om 1000 nye studieplasser.

- Abelia og Forum for Fagskoler har merket seg at strategien for høyere yrkesfaglig utdanning følges opp med en økt satsning på utviklingsmidler, sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning, bransjeprogrammet og fleksible digitale tilbud. Men det er skuffende at regjeringen ikke legger opp til Stortingets vedtak om en videre opptrapping av studieplasser. Vi har derfor store forventinger til den nye regjering som har 1000 nye studieplasser hvert år fram 2025 i sine partiprogrammer, sier Knut Erik Beyer-Arnesen, styrleder Forum for Fagskoler. 

Sentrale saker fra statsbudsjettet 2022

  • Driftstilskuddet øker med 10% fra 1.069.994 til 1.181.527 mill. Mens fellestiltak for fagskoler reduseres fra 31,7 mill til 22,7 mill. Mye av dette grunnet avsluttede prosjekter.
  • Men dette medfører ingen videre opptrapping av antall studieplasser utover den opptrappingen vedtatt i 2020 og 2021. Den innbygde opptrappingen betyr f.eks. at de som startet opp en 2-årig utdanning høsten 2021 vil kunne starte opp et nytt kull i tillegg høsten 2022. Men fortsatt under forutsetning av bevilgning fra fylkeskommunen.
  • Utviklingsmidler øker med 5 mill til 50,7 mill
  • 22,8 mill til tiltak som skal bidra til god kunnskap om fagskolesektoren, høy kvalitet i og en tilgjengelig og synlig høyere yrkesfaglig utdanning – inkludert en forsøksordning med to studiesenter for framragende høyere yrkesfaglig utdanning
  • Bransjeprogrammene videreføres med 60 mill . 8 videreføres, 2 fases ut (Industri/bygg og helse) og et nytt etableres.
  • 149,5 millioner kroner på fleksibel utdanning. Det er nesten 50 millioner kroner mer enn i 2021. Beløpet inkluderer penger til distriktsprogrammet og ordningen for studiesenter på 40 mill. Dette er midler som vil være tilgjengelig for utdanning på både fagskoler, høyskoler og universiteter.

- Etablering av to sentre for fremragende høyere yrkesfaglig utdanning et nytt og viktig steg i utviklingen av fagskolesektoren. Det nye bransjeprogrammet må rettes mot IKT, hvor kompetansegapet er spesielt stort i norsk arbeids- og næringsliv, sier Beyer-Arnesen.

Et utvidet notat som inkluderer utdrag av aktuelle deler av statsbudsjettet finner dere under Filer på Forum for Friskoler sin teamsgruppe