Abelia

Innhold

Sikret rettighetene til elever ved internasjonale skoler

Nyhet, Utdanning

Publisert

#205

Knut Erik Beyer-Arnesen, styreleder i Forum for Fagskoler

Forum for Friskoler (FRI) sikret rettighetene til elevene ved internasjonale skoler. Både Buskerud og Østfold trekker forslaget om systemendring.

Både Buskerud og Østfold fylkeskommune trekker trekker forslaget om å endre system for konvertering av karakterer. Avgangselevene får dermed like store muligheter til å komme inn på populære videregående skoler som tidligere.

I månedsskiftet mai/juni fikk Kongsberg International School og Childrens International School i Moss og Fredrikstad beskjed om at de ville endre systemet for konvertering av karakterer fra IB sin 1-7 skala til norsk 1-6 skala - med virkning allerede for høstens opptak til videregående skole. Endringen ville ha redusert verdien av hardt skolearbeid over flere år, og elevene sine muligheter til å komme inn på attraktive videregående skoler.

Varselet ble sendt lenge etter søknadsfristen til opptak til videregående skole. Begrunnelsen var at de ønsket å samordne systemet for konvertering ifm sammenslåingen til Viken fylkeskommune, mens en relevant faglig begrunnelse var fraværende.

Forum for Friskoler (FRI) søkte råd hos NHOs juridisk avdeling som konkluderte med  saksbehandlingsreglene i henhold til Forvaltningsloven ikke var fulgt opp på en tilfredsstillende måte. På denne bakgrunn sendte FRI et klagebrev til Østfold Fylkeskommune hvor vi påpekte at endringene ville ramme elevene, at vi etterlyste en faglig begrunnelse og for øvrig at saksbehandlingsreglene i Forvaltningsloven ikke var fulgt opp på en tilfredsstillende måte.  Et tilsvarende klagebrev ble sendt fra rektor ved Kongsberg International School til Buskerud fylkeskommune. Til alles tilfredstillelse fulgte fylkeskommunene raskt opp, og allerede en dag trakk de tilbake endringen.

- FRI vil nå følge opp ved å fullføre en faglig sammenligning av kompetansemålene i IB med kompetansemålene de norsk læreplanene. Med dette som grunnlag vil FRI gå i dialog med Utdanningsdirektoratet med mål om å få et felles system for konvertering av karakterer fra internasjonale skoler til norsk skole, sier styreleder i Forum for Friskoler Knut Erik Beyer-Arnesen.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: