Abelia

Innhold

På stedet hvil med finansering av husleiekostnader

Nyhet, Utdanning

Publisert

#205

- Vi er skuffet over at regjeringen ikke følger opp Stortingets intensjon om friskolene, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen i Forum for Friskoler.

Forum for friskoler er skuffet over at regjeringen ikke følger opp intensjonen i Stortingets anmodningsvedtak om å legge fram en utredning om hvordan alle husleiekostnadene kan inkluderes i tilskuddsgrunnlaget.

– Forum for Friskoler må dessverre konstatere at regjeringen for andre gang vrir seg unna Stortingets anmodning om å legge til rette for at alle husleiekostnadene, også kapitalkostnadene, kan inkluderes til tilskuddsgrunnlaget, sier styreleder Knut Erik Beyer-Arnesen.

– Det er positivt at det er egen post for kapitaltilskudd. Men så lenge det kun dekker 10-20 prosent av de reelle kostnadene medfører dette en fortsatt underfinansiering av friskolene. Dette er i strid med lovens bestemmelse om at friskolene skal motta et tilskudd på 85 prosent av kostnadene i de offentlige skolene, sier han.

Kunnskapsdepartementet har utarbeidet en kort utredning hvor de vurderer tre alternativer, men konkludere med å opprettholde dagens system. Utredningen er sendt ut til medlemmene av Forum for Friskoler.

I tillegg har Kunnskapsdepartementet utarbeidet et notat hvor de vurderer tre alternative modeller for finansiering av spesialundervisning. Men også her konkluderer de med å opprettholde dagens system. Notatet er sendt ut til medlemmene av Forum for Friskoler.

Her finner du de nye tilskuddssatsene for grunnskoler, og her er nye tilskuddssatser for videregående skoler.

Hovedtrekkene fra budsjettet

Anmodningsvedtak
  • Kapitalutgifter (husleiekostnader) for friskoler: KD har vurdert tre alternative modeller, men konkluderer med å videreføre dagens ordning med kapitaltilskudd over kap 228 post 80, som på dagens nivå kun dekker 10-20% av kapitalkostnadene. KD har lovet at en mer utførlig utredning skal sendes til friskoleorganisasjonene 8. oktober.
  • KD har vurderte tre alternative modeller ifm finansiering av spesialundervisning, men konkluderer med at ingen av de er bedre enn dagens system – som derav videreføres.
  • Tidsfrist for fylkesmannen i mobbesaker og statlig oppreisningsordninger og mobbing: Regjeringen kommer med en nærmere redegjørelse ifm statsbudsjettet for 2020.
Videregående friskoler
  • KD viser til at satsen for utdanningsprogrammet Naturbruk blir av tekniske beregningsårsaker redusert med 9% i 2019. De erkjenner at dette er uheldig, og fram mot statsbudsjettet for 2020 vurdere om det kan gjøres endringer i tilskuddsmodellen for å unngå slike store utslag. De vil i den sammenheng vurdere om det skal gjøres ytterligere presiseringen i hvordan fylkeskommunene skal rapportere til KOSTRA.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: