Høring, Utdanning

Publisert

Høringsuttalelse fra Forum for friskoler: Endringer i opplæringsloven

Utvidet rett til videregående opplæring for ungdom og rett til videregående opplæring for voksne som har fullført videregående opplæring i utlandet.

Rett til videregående opplæring for de som har fullført videregående opplæring i utlandet, men som ikke får denne godkjent i Norge.

Det er viktig at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og sin familie som voksen, og delta aktivt i arbeids- og samfunnsliv. Dette gjelder ikke minst innvandrere som har som mål å integreres i det norske samfunnet.

Forum for Friskoler støtter derfor departementets forslag om at opplæringsloven endres slik at de som har fullført videregående opplæring i et annet land og som ikke får denne godkjent i Norge, får rett til videregående opplæring i Norge. Dette retten bør gjelde uavhengig om de er fylt 25 år eller ikke.

Direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten til videregående opplæring
Forum for Friskoler støtter departementets vurdering om at dagens ordning, hvor den enkelte ungdom som ønsker å fortsette i videregående opplæring, vil det oppleves som meningsløst og demotiverende å måtte vente til det året vedkommende fyller 25 år for å få ny rett til opplæring.

Forum for Friskoler støtter derfor forslaget om å lage en direkte overgang mellom ungdomsretten og voksenretten ved å utvide ungdomsretten. Videre mener FRI det er rimelig at forslaget innebærer en utvidelse av tidsrommet for når man kan benytte seg av retten til opplæring, og ikke en utvidelse av antall år med opplæring. Det samme gjelder at en elev kan gjøre ett omvalg når som helst i opplæringsløpet og da få rett til å fullføre opplæringen, uavhengig om omvalget skjer i vg1 eller vg2.

En mulig bivirkning kan derimot være at enda flere ikke fullfører videregående skole som 19-åringer. Forum for Friskoler anbefaler derfor at dette forholdet utredes nærmere.

Årsakene til frafall i videregående skole kan være mange og sammensatte. Men i en del tilfeller er det grunnet i at elevene opplever at den offentlige videregående skolen ikke klarer å møte deres behov for en tilpasset opplæring. Det blir derfor problematiske når mange fylkeskommuner krever at en utvidet rett må gjennomføres ved deres offentlige skoler. For å sikre at flest mulig fullfører videregående skole anbefaler derfor Forum for Friskoler at eleven må ha anledning til å velge en friskole som et alternativ til den offentlige skolen.

Vi håper at departementet vil vurdere våre innspill og betraktninger i sitt videre arbeid med lovforslaget. 

Last ned publikasjon

Last ned høringsuttalelsen i .pdf-format her:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt