Abelia

Innhold

Høyre støtter studiepoeng for fagskoler

Nyhet, Utdanning

Publisert

Illustrasjonsfoto Høyskolen Christiania. Foto: Trine Merete Olsen.

- Viktig for å omstille Norge til et mer praktisk rettet næringsliv, sier Knut Erik Beyer-Arnesen i Forum for fagskoler.

Norske fagskoler har i lang tid bidratt til etterutdanning og omstilling i det norske samfunnet. Nå tar Høyres Kent Gudmundsen initiativ til å løfte fagskolene til å bli en del av de etablerte og anerkjente utdanningsløpene.

– Vi må tenke nytt, som for eksempel å gi en yrkesbachelor for de som tar lengre fagskoleutdanning. Da tar vi yrkeselevene på alvor og da kan vi kanskje bøte på den trenden som vi ser i år. Nemlig at vi har en nedgang i antall i elever som søker seg inn på yrkesfag til videregående, sier Gudmundsen til NRK.

Det nye forslaget løftes fram av Høyres kunnskapsutvalg i forkant av landsmøtet til helgen. Målet er at kunnskap på samme nivå skal belønnes likt uavhengig av hvilken skole den kommer fra. 

Knut Erik Beyer-Arnesen i bransjeforeningen Forum for fagskoler er svært godt fornøyd med at Høyre nå gjør dette til sin politikk.

- Studiepoeng betyr en anerkjennelse av fagskolen som en likeverdig utdanning. Fra en blindvei i utdanningssystemet kan fagskolen nå bli en attraktiv arena for å komme videre i karrieren. Gjennomslaget i Høyres kunnskapsutvalg er viktig og gir fagskolene og fagskolestudentene økt annerkjennelse, sier Beyer-Arnesen.

Fagskolene har tidligere fått annerkjennelse fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen som et viktig virkemiddel for videreutdanning og livslang læring. Gudmundsens utspill gjør fagskolene til en enda viktigere aktør i den norske omstillingen. 

Forskjellig poengsystem har vært et effektivt hinder for at fagskolestudentene kan bygge videre på sin utdanning i en høyskole. Med felles poengsystem vil det nå være det faglig innholdet i utdanningen som avgjør en innpassing, og ikke poengene, sier Knut Erik Beyer-Arnesen

Gudmundsen tar på sin side et oppgjør med snobberi i høyere utdanning. 

– Det er ganske utrolig at man ikke er i stand til å anerkjenne samme type kompetanse bare fordi det er to forskjellige skoleslag. Dette grenser jo til akademisk snobberi, fastslår Gudmundsen overfor NRK.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: