Abelia

Innhold

Ble fagskolens år avlyst?

Jens Christian Thysted, rektor ved den offentlige fagskolen i Telemark.

Den kommende fagskolemeldingen kan bli en katastrofe, advarer Jens Christian Thysted, rektor ved fagskolen i Telemark.

I et innlegg i Klassekampen 9. juli tar Håkon Haugli, administrerende direktør i Abelia, til orde for at fagskolene bør få bedre rammebetingelser. Han henviser blant annet til NHOs kompetansebarometer. De siste årene har tilbakemeldingene fra medlemsbedriftene vært svært klare og entydige. Bedriftene trenger medarbeidere med fagskoleutdanning i vesentlig større grad enn de trenger eksempelvis bachelorutdannede.

I desember 2014 fikk kunnskapsministeren overlevert Fagskoleutvalgets innstilling: «Fagskolen – et attraktivt utdanningsvalg» (NOU 2014:14). Der var det mange og gode forslag, selv om et konsensusbasert utvalg ikke kunne bli enige om å tilrå et felles omfangsmål for all tertiær utdanning – nemlig studiepoeng. Dette er kanskje det aller viktigste virkemiddelet for å styrke fagskolesektoren og oppnå det Haugli ønsker seg, nemlig at de fagskoleutdannede skal kunne gå videre i annen høyere utdanning, uten omveier.

De viktigste tiltakene som ble foreslått var endring i finansieringsmodellen for fagskolene, og en generell styrking av finansieringen. Videre ble det foreslått strukturelle endringer med mål om å slå sammen de mange små og ressursfattige fagskolene til større enheter. Dette ville gitt utviklingskraft, bredere og tyngre fagmiljøer, og bedret kvalitet i utdanningene.

Samtidig med innstillingen fra Fagskoleutvalget, proklamerte kunnskapsministeren at 2015 skulle være fagskolenes år. Dette året skulle sektoren styrkes, og den høyere yrkesrettede utdanningen skulle få sin egen politikk for første gang. Det var rimelig å anta at i hvert fall de mest sentrale tiltakene som ble foreslått av utvalget ville finnes igjen i stortingsmeldingen som ble igangsatt etter at innstillingen var overlevert, og en bred høringsrunde gjennomført.

Imidlertid innkalte Kunnskapsdepartementet til et seminar våren 2016, hvor hovedpunktene i stortingsmeldingen skulle presenteres, forut for at den skal legges fram for Stortinget på senhøsten. Fagskolefolk og interessenter til fagskoleutdanning stilte opp i stort antall, for å bli møtt med – ingenting! Ingen vesentlig endring i finansieringsmodell, ikke flere penger til sektoren, ingen insentiver til strukturelle endringer og større enheter, ikke studiepoeng. Kort sagt – opp som en tiger og ned som en skinnfell, lunken luft ut av ballongen og altså – ingenting!

Vi som hadde møtt fram, kunne knapt tro det vi hørte. Dersom innholdet i stortingsmeldingen slik den ble presentert på seminaret blir politikk i årene som kommer, er det vanskelig å finne sterke nok uttrykk. Katastrofe er nærliggende.

Jeg oppfordrer derfor politikere og representanter for arbeidslivets organisasjoner til å engasjere seg aktivt i debatten rundt fagskoleutdanning som vil komme til høsten. Dersom innholdet i stortingsmeldingen blir en realitet, vil det ha dramatiske konsekvenser for vår evne til å levere den kompetansen vi vet arbeidslivet trenger i årene som kommer. Og kunnskapsministeren vil ikke høste mye ære av fagskolenes år.

Jens Christian Thysted er rektor ved fagskolen i Telemark. Dette er en offentlig eiet fagskole, som ikke er medlem i Abelia. Innlegget er imidlertid like gyldig for de private fagskolene.

Innlegget ble først publisert i Klassekampen.

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: