Abelia

Innhold

Høring, Utdanning

Publisert

Høringsinnspill fra Forum for fagskoler: Kvalitet i fagskolene

Nasjonalt Fagskoleråd har utviklet et dokument om kvalitet i fagskoleutdanningen – et bidrag til Kunnskapsdepartementets arbeid med en ny stortingsmelding.

Kunnskapsdepartementet har siden sommeren 2016 arbeidet med en stortingsmelding om fagskoleutdanningen. Det bygger bl.a på Fagskoleutvalget sin rapport og skal etter planen ferdigstilles høsten 2016. Det er forventet at den vil danne grunnlaget for en omfattende reform av fagskolesektoren.

Som et bidrag har Nasjonalt Fagskoleråd nedsatt en arbeidsgruppe som over flere måneder har utarbeidet et dokument som nærmere kjennetegner kvalitet i fagskoleutdanningen. Notat ble overrakt til Kunnskapsdepartementet 29. februar.

Dokumentet omhandler:

  • Roller og ansvar
  • Fagskoleutdanningens egenart
  • Arbeidslivsrelevant, robusthet og praksis
  • Indikatorer for måling av kvalitet i fagskoleutdanning
  • Implementering

Dokumentet er også tenkt som et innspill til Kunnskapsdepartementets arbeid med den kommende stortingsmeldingen om kvalitet høyskole- og universitetsutdanningene.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: