Abelia

Innhold

Høring, Utdanning

Publisert

Høring om godkjenning av utenlandsk fagopplæring

Forum for Fagskoler mener at all godkjenning av utenlandsk utdanning bør ligge hos NOKUT – inkludert fagopplæring og fagskoleutdanning.

Forum for Fagskoler har innlevert en høringsuttalelse ifm forslag til endring av opplæringsloven hvor departementet foreslår at ansvaret for godkjenning av utenlandsk utdanning inntil videre bør ligge under Kunnskapsdepartementet, inntil det blir bestemt hvor det operative ansvaret skal ligge.

90% av NOKUT sine tjenester ifm godkjenning av utenlandsk utdanning er rettet mot arbeids- og næringslivet. Over tid har NOKUT opparbeidet høy kompetanse om godkjenning av utenlandsk utdanning, og det totale kunnskapsmiljøet i NOKUT og trekker synergier fra de øvrige avdelingene.

Forum for Fagskoler støtter forslaget om å etablere en ordning for godkjenning av utenlandsk fagopplæring på videregående opplærings nivå. Vi anbefaler å samle all kompetanse om godkjenning av utenlandsk utdanning i ett organ, og vi mener dette fagmiljøet bør ligge hos NOKUT. Det innebærer at en nasjonal godkjenningsordning for utenlandske fagutdanninger, fagskoleutdanninger og høyskole- og universitetsutdanning bør ligge hos NOKUT.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: