Abelia

Innhold

Høring om endringer i fagskoleloven om rapportering av individdata

Dette er et høringsinnspill fra Forum for Fagskoler i forbindelse med endringer i fagskoleloven om rapportering av individdata.

Den generelle tilbakemelding fra Nasjonalt fagskoleråd har vært at myndighetene må ta hensyn til at fagskolesektoren består av noen store, en del mellomstore og mange små fagskoler med begrensede ressurser. Rådet har registrert at det har vært stadig utvidelser av rapporteringskravene i løpet av de siste årene, som medfører en økt belastning på fagskolene. Samtidig er det viktig med god statistikk som et av flere grunnlag for å bygge opp under kvalitetsutvikling i fagskolesektoren.

På denne bakgrunn har Forum for Fagskoler støttet rådet sin anbefaling om at en må være varsom med å utvide rapporteringskravet ytterligere. Videre at utvidede rapporteringskrav må begrenses til forhold som kan knyttes nært til forhold som kjennetegner kvalitet i fagskoleutdanningen, og som kan brukes i arbeidet med kvalitetsutviklingen i sektoren. I den sammenheng har Fagskolerådet støttet forslaget om å utvide rapporteringen til å også omfatte lærerne sin faglige og pedagogiske kompetanse, noe som også Forum for Fagskoler har gitt sin tilslutning til.

I forslaget til endring av fagskoleloven foreslår departementet at krav til rapportering blant annet skal omfatte lærerne sin kompetanse. Dette støtter Forum for Fagskoler.

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: