Abelia

Innhold

Veileder, Utdanning

Publisert

Fagskolenes egenart

Forum for Fagskoler dokumenterer fagskolens egenart – et bidrag til Kunnskapsdepartementets arbeid med en ny stortingsmelding.

Kunnskapsdepartementet har siden sommeren 2016 arbeidet med en stortingsmelding om fagskoleutdanningen. Det bygger bl.a på Fagskoleutvalget sin rapport og skal etter planen ferdigstilles høsten 2016. Det er forventet at den vil danne grunnlaget for en omfattende reform av fagskolesektoren.

Som et bidrag har Forum for Fagskoler nedsatt en arbeidsgruppe som over flere måneder har utarbeidet et dokument som nærmere beskriver fagskolens egenart. Den endelig versjonen ble vedtatt under styremøtet til Forum for Fagskoler 17. februar. Rapporten oppsummerer med at fagskolens egenart kjennetegnes ved:

  • Arbeidslivsrelevans – utdanninger som er utviklet i nært samarbeid med arbeidslivet, og gjennomføres ofte med fagpersoner fra arbeidslivet som lærere
  • En praktisk tilnærming til læring
  • Livslang læring for både unge og voksne

Etter en nærmere beskrivelse av disse forholdene avsluttet dokumentet med å beskrive en rekke indikatorer for hva som kjennetegner en robust fagskole og deler de opp i følgende kategorier:

  • Robust faglig drift
  • Robust utviklingsarbeid
  • Et velfungerende studentdemokrati
  • Administrativ robusthet

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: