Abelia

Innhold

Mer samarbeid mellom forskningsinstitutter og UH-institusjoner

Norsk forskning er best tjent med å opprettholde og videreutvikle to velfungerende forskningssektorer med ulike kjerneoppgaver (i tillegg til helseforetakenes og næringslivets FoU-aktivitet).

Våre viktigste politiske standpunkt:

  • Det er ikke en god ide å slå sammen universiteter og institutter. 
  • FFA mener "To-sektormodellen" som hovedregel legger best til rette for høy kvalitet, ressurseffektivitet og konkurransekraft for begge typer institusjoner og samfunnsoppdrag.

UH-sektoren og instituttsektoren har ulike samfunnsoppdrag og er over tid utviklet og tilpasset ulike kjerneoppgaver. Det er ikke en god ide å slå sammen universiteter og institutter. Ved å videreutvikle profil og egenart – gjøre det en er best på – blir institusjonene tydeligere og utfyller hverandre. Dermed kan en også utvikle nye og sterkere samarbeidskonstellasjoner.
Det tegner seg to hovedmodeller for framtidig struktur:

  • "Alt under ett tak- modellen" der forskningsinstitutt integreres i UH-institusjon og hele bredden av utdanning, grunnforskning, handlingsrettet forskning og oppdragsforskning legges i samme virksomhet, med samme regelverk, samme organisering og samme finansieringssystem. Fusjon av AFI, NOVA og NIBR i HiOA er eksempel på denne modellen.
  • "To-sektormodellen" der en sterk UH-institusjon driver utdanning og grunnleggende forskning med høy kvalitet og samarbeider med sterke selvstendige forskningsinstitutter som driver anvendt forskning med høy kvalitet og relevans. Varianter der instituttsektoren består av ett konsern eller få store institutt som i Trondheim og på Ås eller av mange institutter med hver sin profil som i Oslo og Bergen, er begge eksempler på denne modellen.

FFA mener "To-sektormodellen" som hovedregel legger best til rette for høy kvalitet, ressurseffektivitet og konkurransekraft for begge typer institusjoner og samfunnsoppdrag. Samarbeid mellom institutter og UH-institusjoner med faglig styrke og komparative fortrinn bør understøttes og vil gi fremragende og innovativ forskning, internasjonal konkurransekraft og effektiv ressursbruk.

Innspill til partienes programarbeid

Denne saken er en del av FFAs og Abelias innspill til partienes programarbeid for forskning for stortingsperioden 2017 -21.  Innspillet er sendt til Høyre, FrP og Arbeiderpartiet. Innspillet er også presentert for partiene i høringsmøter:

  • Fredag 1. april 2016: Presentert for Arbeiderpartiet
  • Torsdag 10. mars 2016: Presentert for Høyre

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: