Abelia

Innhold

Impact i anvendt forskning

Her kan du laste ned NIFU-rapporten som FFA ar bestilt.

Formålet med dette arbeidsnotatet er å drøfte to spørsmål: Hva menes med begre-pet impact, og hvordan passer det for anvendt forskning? Arbeidet har vært finan-siert av Forskningsinstituttenes fellesarena FFA. Magnus Gulbrandsen har vært prosjektleder og hatt hovedansvaret for skrivingen av notatet. Gunnar Sivertsen har bidratt særlig til kapittel 2 og 5 samt til en rekke diskusjoner av temaene som tas opp.

Last ned

Impact i anvendt forskning: Begrepsavklaring og praksis

Hei!

Hei!

Vil du få vårt ukentlige nyhetsbrev på e-post?

Avmeldingen er mottatt!

Din e-post:

 

Meld deg på 1 nyhetsbrev: