Webinar for Fremtidsrettede Arbeidsgivere: Psykologisk trygt arbeidsmiljø

  • 15. jun 2023Kl. 09.00–09.50
  • webinar
(kun for medlemmer)

Hva betyr et psykologisk trygt arbeidsmiljø og hvordan jobbe med dette i praksis?

Torsdag 15. juni inviterer Abelia sine medlemmer til webinar om hvordan skape et psykologisk trygt arbeidsmiljø. Webinaret inngår i rekken av flere, innen tematikken Fremtidsrettede Arbeidsgivere.

Arbeidsmiljøet står fortsatt øverst på listen over ting som gjør en arbeidsgiver attraktiv. Å sette psykologisk trygghet på agendaen kan ha en direkte innvirkning på arbeidsmiljøet og ytelsen til de ansatte. Når ansatte føler seg psykologisk trygge på jobben, kan de være mer villige til å dele sine ideer, ta risikoer og være åpne for tilbakemeldinger og læring. Dette kan føre til økt kreativitet, innovasjon og produktivitet på arbeidsplassen.

Amy Edmondson, som regnes som foregangskvinnen innen psykologisk trygghet sier at "Psykologisk trygghet bidrar til fremragende prestasjoner, innovasjoner og trygge miljøer å jobbe i. Psykologisk trygghet betyr ikke at man alltid skal være enige. Hvis du som leder kan skape arenaer og et miljø der det er lov å være uenige, idémyldre og utfordre hverandre uten frykt, så vil organisasjonen din utvikle seg."

Forsker Bård Fyhn karakteriserer psykologisk trygghet som ferskvare, det må jobbes med kontinuerlig, og da trenger man som arbeidsgiver noen konkrete råd for hvordan man arbeider med dette i praksis.

Vi har invitert to eksperter, Bjørn Erik Mørk fra Handelshøyskolen BI og Julie Dyngeland Hessen fra Rambøll Consulting til å gi noen gode metoder for arbeidsgivere til å få psykologisk trygghet inn i det daglige arbeidet.

Sendingen ledes av, Tor Haugnes, daglig leder i Neste steg Norge AS.

Innledere

  • Tor Haugnes

Tor Haugnes er nesteleder i Neste steg Norge AS.

Neste steg jobber med bevisstgjøring, kompetanse og nettverksbygging for og med Forsvaret og Olympiatoppen. Tor er også foredragsholder og podcastvert i OBF-podden, historiker og foreleser i 22 år ved Handelshøyskolen BI, inkludert programansvarlig for entreprenørskapsstudiet.

  • Julie Dyngeland Hessen

Julie Dyngeland Hessen er seniorkonsulent i Rambøll Management Consulting`s  avdeling for interessentinnsikt. Hun har flere års erfaring med leder- og organisasjonsutvikling, spesielt i tilknytning til oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelser, og som foredragsholder innenfor tema psykologisk trygghet.

  • Bjørn Erik Mørk

Bjørn Erik Mørk er professor i innovasjon ved Handelshøyskolen BI og Honorary Associate Professor ved Warwick Business School. Ved BI er han Programdirektør for helse, og fagansvarlig for blant annet Nasjonalt topplederprogram for kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt for Nasjonal lederutdanning i primærhelsetjenesten. Han er opptatt av temaer som tverrfaglig samarbeid, grensearbeid, psykologisk trygghet, læring, innovasjon, organisering, makt og betydningen av teknologi for arbeid.

Lurer du på noe? Kontakt oss her:

Bilde av Marilena Stenset