Samarbeidskonferansen FFA UHR 2022

 • 2. feb 2022Kl. 09.30–12.30
 • Digital konferanse
 • 400 eks mva

Hvordan ser framtidens forsknings- og innovasjonssystem ut som skal bidra til det grønne skiftet? 

Hvordan utvikler vi sammen et framtidsrettet system for nyskaping og omstilling av det norske samfunnet?   

 

Vi vil diskutere hvordan vi må innrette Norge som kunnskapsnasjon, for med størst mulig kraft å bidra til samfunnets formidable omstilling til bærekraft. Vi spør blant annet:   

 • Hvordan samspiller vi best mulig med næringsliv, offentlig sektor, sivilsektor, nasjonalt og internasjonalt?
 • Hvordan utfordrer samfunnsoppdrag eller "missions" det norske forskning- og innovasjonssystemet i praksis, hver for oss og ikke minst i samhandling med hverandre og med storsamfunnet? 

Program

 

Program   

   

9.30 - 9.45         Velkommen 

v/ Lars Holden, administrerende direktør Norsk Regnesentral og styreleder FFA 

 

 

09.45 – 11.10      Del I: Hvordan innretter og utvikler vi det norske forskningssystemet så vi i sum svarer best på samfunnsutfordringene?    

Ordstyrer: Nina Sandberg, generalsekretær UHR

 

Innledning v/ Oddmund Løkensgard Hoel, Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren

 

Lansering av OECD-rapport OECD inputs to the 2022 revision of the Norwegian Long-term plan for Research and Higher Education

 • Philippe Larrue, policy analyst OECD

 

Panelsamtale med:

 • Oddmund Løkensgard Hoel, Statssekretær for forsknings- og høyere utdanningsministeren

 • Lars Holden, direktør Norsk Regnesentral og styreleder FFA 

 • Sunniva Whittaker, rektor ved UiA og styreleder i UHR 

og 

 • Kristin Danielsen, Områdedirektør for internasjonalisering og forskningssystemet Forskningsrådet

 • Dag-Rune Olsen, rektor UiT Norges arktiske universitet

 • Kristin Wallevik, administrerende direktør NORCE

  

11.10 - 11.20    Pause   

   

11.20 – 12.15    Del II: Omstillingsutfordringene er formidable – alle kluter må til for å løse dem! Hvilke forventninger har storsamfunnet til forskningsaktørene og hvordan kan vi samspille for å løse utfordringene?

Ordstyrer: Kristin Halvorsen, direktør CICERO

 

Innledning v/ statssekretær Janicke Andreassen, Næringsdepartementet

Du vil høre fra:

 • Hans Erik Vatne, CTO Hydro

 • Kristin Weidemann Wieland, områdedirektør Forskning, innovasjon og digitalisering KS

 • Toril Nagelhus Hernæs, prorektor for nyskaping NTNU og leder UHR innovasjon

 • Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef SINTEF 

12.15 – 12.30 Veien videre v/Åse Gornitzka, prorektor UiO og leder UHR forskning

   

 

Lurer du på noe?

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt