Digitaliseringsbudsjettet: Lite å juble for

Nyhet, Teknologi og digitalisering

Publisert

Regjeringen vil bruke 1,8 milliarder på digitalisering i statsbudsjettet for 2022. Likevel er det langt til forventningene er nådd, mener Abelia.

Et samlet norsk næringsliv har bedt om en årlig bredbåndsmilliard for å sikre raskt internett for alle, men regjeringen har igjen valgt å prioritere ned dette.  I stedet kuttes bredbåndsstøtteordningen med rundt 60 millioner kr.

- Ambisjonene og investeringene i digital infrastruktur i statsbudsjettet er for lave, og vil ikke løfte Norge inn i gigabit-samfunnet. Skal vi sikre bosetting og arbeidsplasser over hele landet må den kommende regjeringen og Stortinget ta ansvar og sikre godt bredbånd til alle, sier Kjetil Thorvik Brun, leder teknologi og digitalisering i Abelia. 

Regjeringen foreslår å bruke til sammen over 1,8 milliarder på en stor bredde av digitaliseringstiltak, der de aller fleste av midlene går til store digitaliseringsprosjekter i staten. Isolert sett er dette bra, men det er skuffende at det kommer lite midler til tiltak som stimulerer til økt næringsaktivitet. Eksempelvis ser vi i stedet kutt i målrettede virkemidler som innovajonspartnerskap og klyngeprogrammet.

- Regjeringens forslag til budsjett legger de store pengene i store digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor, mens effektive tiltak som bidrar til å skape arbeidsplasser i teknologinæringslivet avfeies med smuler, sier Thorvik Brun. 

Tiltak som styrking av Norge som datasenternasjon, drift av datafabrikken og drift av leverandørutviklingsprogrammer mottar noen få millioner.

Regjeringen foreslår også å videreføre 4 000 nye studieplasser ved universitetene og høyskolene.

- Det største hinderet mot digital verdiskaping for velferdssamfunnet er mangel på kompetanse. Regjeringens budsjettforslag viderefører gamle tiltak, men kommer ikke med de satsingene som trengs for å lette situasjonen. Det trengs et betydelig digitalt kompetanseløft, sier Thorvik Brun. 

Et stort lyspunkt i budsjettet er forslaget om en ny skatteordning for ansatteopsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Den nye ordningen vil gi en gunstig og forutsigbar skattemessig behandling av opsjoner i slike selskap.

- Norge trenger nye jobber og vekst i IKT-næringen. Derfor er det veldig bra at oppstart- og vekstselskap omsider får en opsjonsskatteordning som gjør det mulig for dem å tiltrekke seg og beholde nøkkelkompetanse, sier Thorvik Brun.

Les mer om ordningen her

Regjeringen foreslår 231 millioner til norsk deltagelse i EUs program for et digitalt Europa - Digital 2021-27.  

- Det  er bra at det bevilges penger til kontingenten for norsk deltakelse i dette svært viktige digitale innovasjonsprogrammet, men regjeringen har ikke tatt inn over seg at det også kreves midler for det som skal foregå i programmet. Uten dette kan Norge få problemer med skape aktivitet og hente ut gevinster, sier Thorvik Brun,