Skal se på offentlig aktivitet i private markeder

Nyhet, Offentlige anskaffelser, Innovasjon

Publisert

Stortingsbygningen i Oslo.

Stortinget ber regjeringen se på prinsipper og retningslinjer for samarbeid mellom staten og private aktører, med siktemål å redusere offentlige aktiviteter i velfungerende private markeder.

Det går frem av innstillingen fra Stortingets kommunal- og forvaltningskomité etter forslag fra Venstre-representantene Trine Skei Grande, Pål Farstad og Sveinung Rotevatn. Gjennomgangen skal være klar i løpet av 2018.

Les også: Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen (Stortinget)

– I en undersøkelse blant Abelia-medlemmer svarer 6 av 10 virksomheter at staten påvirker konkurransen i deres markeder. Like mange sier at staten aktivitet har medført tapte kontrakter. Vi er derfor svært fornøyde med at Stortinget har tatt tak i dette etter innspill fra Abelia, og at regjeringen skal se på statens aktiviteter i private markeder, sier næringspolitisk direktør Hilde Widerøe Wibe i Abelia.

Konkurranse på like vilkår

Under slagordet "Når staten tar seg til rette" har Abelia gjort et større arbeid for å sette fokus på hvilke oppgaver staten skal – og ikke skal – gjøre. Utgangspunktet er at staten ikke må gå inn i markeder som allerede er velfungerende, og at det samtidig må være konkurranse på like vilkår der både staten og private aktører opererer.

– Når staten forstyrrer velfungerende markeder, ødelegger det innovasjon og vekst i næringslivet. I desember 2016 kom tallene som viser at offentlig sektor utgjør over halvparten av bruttonasjonalprodukt (BNP). Det er ikke bærekraftig, og alle vet det, sier Wibe.

Staten tiltar seg oppgaver

Forslagstillerne fra Venstre peker på at en viktig og underkommunisert årsak til veksten i offentlig sektor er at staten i stort omfang tiltar seg oppgaver hvor det eksisterer et velfungerende marked og sterke, etablerte fagmiljøer utenfor staten.

De mener statliggjøringen av oppgaveløsning skjer gjennom nye programmer og prosjekter, og delvis insourcing av oppgaver, hvor markedet tidligere har løst oppgaven. Hver for seg kan disse oppgavene virke tilforlatelige, men summen utgjør etter forslagsstillernes syn et økende problem.

– Dette gir en rolleblanding og uklare grenser når staten på den ene siden er regulator – og på den andre siden opererer som tilbyder av tjenester i samme marked som private aktører, sier Wibe.

"Hermansen Light"

Det medfører også en betydelig risiko for innlåsing av kompetansemiljøer internt i statlige virksomheter. I dokumentet fra Venstre omtales eksempler på «statligfisering» innen områdene nasjonal e-ID, forskning, helse, Statens kartverk, småbåtregister, bedriftsrådgivning i utlandet og nasjonal ruteplanlegger. Etter forslagsstillernes syn fører dette til uforutsigbare rammevilkår.

Wibe og Abelia omtaler gjennomgangen som "Hermansen Light" etter Hermansen-utvalget som i 1989 leverte utredningen «En bedre organisert stat» (NOU 1989:5). Mange mener forslagene fra dette utvalget har utgjort en viktig del av premissgrunnlaget for mange av de reformer som senere er gjennomført i statlig organisering og styring i Norge.

– Nå håper vi den nye gjennomgangen kan gi gode prinsipper og retningslinjer for hva som er statens kjerneoppgaver og hva som bør overlates til markedet. Et slikt arbeid vil også gi et bedre samspill mellom offentlig og privat sektor, slik at de kan samarbeide i stedet for å motarbeide hverandre, sier Wibe.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne:

Fant du det du lette etter?

Fant du det du lette etter?

Gi oss gjerne en kommentar i tillegg - hvordan kan vi forbedre oss? Du er anonym med mindre du oppgir din e-postadresse slik at vi kan kontakte deg.

Takk for kommentaren!

Kommentar sendt